اداره کل رفاه کارکنان اداره کل رفاه کارکنان

بازگشت

اداره کل رفاه کارکنان - معاون درمان

جلال الدین فیروزی
اداره کل رفاه کارکنان - معاون درمان
تلفن : 021-66701905
نمابر : 021-66743010
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه سوم

ساختار سازمانی ساختار سازمانی