اداره کل حقوقی اداره کل حقوقی

رییس اداره کل حقوقی
آدرس پستی : میدان هفت تیر- ابتدای پل کریمخان زند- نبش خیابان شهید حسینی-ساختمان بانک مسکن-طبقه سوم
تلفن : 021-88200301
نمابر : 021-88200302
اداره کل حقوقی - معاون دعاوی
آدرس پستی : میدان هفت تیر- ابتدای پل کریمخان زند- خیابان شهید حسینی-ساختمان بانک مسکن-طبقه ششم
تلفن : 021-88200297
نمابر : 021-88200295
اداره کل حقوقی - معاون خدمات حقوقی و قراردادها
آدرس پستی : میدان هفت تیر- ابتدای پل کریمخان زند- خیابان شهید حسینی-ساختمان بانک مسکن-طبقه دو-
تلفن : ۰۲۱-88200271
نمابر : ۰۲۱-88200295
 

ساختار سازمانی ساختار سازمانی