اداره کل مدیریت ریسک و تطبیق اداره کل مدیریت ریسک و تطبیق

بازگشت

رییس اداره کل مدیریت ریسک

شاپرک مستوفی
رییس اداره کل مدیریت ریسک
تلفن : 021-88884027
نمابر : 021-88884027
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه پنجم

ساختار سازمانی ساختار سازمانی