نمایش اخبار نمایش اخبار

دکتر بت شکن :

ایجاد موسسات پس انداز و تسهیلات مسکن به زودی عملیاتی می شود

بنیان گذاری یک نهاد جدید پولی در کشور با نام موسسات پس انداز و تسهیلات مسکن در 5 کلان شهر با مالکیت بخش خصوصی، سهامداری 20 درصدی بانک مسکن و تمرکز حساب های آنها در بانک مسکن و پرداخت تسهیلات یک نهاد سازی بزرگ است که توسط بانک مسکن به زودی عملیاتی می شود.
به گزارش خبرنگار ما، دکتر بت شکن با اعلام این خبر در جمع بندی این همایش ایجاد این نهاد را که می تواند برای جذب سپرده و پرداخت تسهیلات مسکن با توجه به اختیارات بیشتری که موسسات خصوصی دارند با بانک رقابت کند یک فرصت عنوان کرد و گفت: این طرح می تواند تحول بسیار زیادی در جهت ماموریت بانک داشته باشد.
وی در ادامه با اشاره به مسوولیت بانک های توسعه ای در دنیا در خصوص ایجاد ظرفیت های جدید کسب و کار تصریح کرد: در تمام دنیا اشتغال از شرکت های کوچک و متوسط شروع می شود و ما باید به عنوان یک بانک توسعه ای در حوزه فعالیت خود به ایجاد این نهادها کمک کنیم و با ایجاد نهادی برای ارایه مشاوره حقوقی و ثبت، مشاوره حسابداری و مشاوره بازاریابی به توسعه بخش مسکن و ساختمان کمک کنیم.
مدیر عامل بانک نتیجه راه اندازی مرکز مشاوره کارآفرینی بخش مسکن و ساختمان را ایفای وظیفه ملی ، ایجاد زمینه اشتغال جوانان و همچنین کمک به مسوولیت اجتماعی بانک عنوان کرد و گفت: باید در خصوص راه اندازی این مراکز در شهرهایی که استعداد آن را دارند برنامه ریزی شود زیرا با ایجاد این مراکز ما مشتریان آینده خود را به دنیا می آوریم و اینها مشتری وفادار ما خواهند شد.
دکتر بت شکن در بخش دیگری از سخنان خود بر عمل به تکالیف مجمع بانک ، سودآوری، صندوق یکم به عنوان یک ابزار انحصاری بانک با توجه به استقبال از آن ، شناسایی مشتریان هدف ، بازاریابی شرکت های بورسی و همچنین شرکت های کوچک و متوسطی ، پرداخت تسهیلات به بافت فرسوده با توجه به ماموریت اصلی بانک و وصول مطالبات جاری تاکید کرد.
وی بر پاسخگویی مناسب به مشتریان به عنوان ولی نعمتان بانک برای ایفای تکلیف، تاکید کرد وکارنامه محوری، برنامه محوری و سلامت را امری ضروری برای انتصابات عنوان کرد.
مدیر عامل بانک با اشاره قابلیت طبقه بندی مشتریان و همچنین تجربه و دانش بانک در بخش مسکن گفت: ضرورت دارد حوزه آموزش در این راه وارد شده و ابزارهای تامین مالی را به منظور تسلط همکاران آموزش دهند.
دکتر بت شکن بر لزوم اتخاذ سیاست های مشخص در حوزه بازاریابی و انتخاب مشتری هدف تاکید کرد و گفت: با توجه به شرایط خاص تهران و رقابت سختی که با بانک های خصوصی در این شهر وجود دارد می توان مدل کسب و کار خاصی را برای شعب شهر تهران طراحی کرد و برای رسیدن به این مقصود به رویکرد متفاوت و ایجاد کارگروهی برای این منظور نیاز است.
مدیر عامل بانک با اشاره به وجود سامانه متمرکز بازار سرمایه که توسط شرکت کارگزاری ایجاد شده است گفت : می توانیم با الگو از این سامانه، سامانه ای را برای شعب با تمرکز بر فروش محصولات بانک داشته باشیم و این سامانه باید دریچه ای برای کارمزد و جذب مشتری باشد. 
وی در این زمینه افزود: حوزه امور شعب باید برنامه ریزی کرده و این کار را با یونیت های صندوق های زمین و ساختمان بانک، اوراق رهنی مسکن و صندوق های بانک این کار را آغاز کنیم و در آینده آن را گسترش دهیم.
آخرین بروزرسانی 1395/8/15