نمایش اخبار نمایش اخبار

ارایه خدمات از درگاه های الکترونیکی بانک مسکن به روال عادی برگشت

سقف برداشت نقدی از خودپردازها (داخلی و شتابی) به مبلغ دو میلیون ریال در شبانه روز نیز کاهش پیدا کرد.

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا ، پیرو دستورالعمل بانک مرکزی، بانک مسکن در اطلاعیه ای به تمامی مشتریان خود اعلام کرد: با عنایت به دستورالعمل جدید بانک مرکزی (به شماره 99/53795مورخ 99/02/30) مبنی بر اینکه کنترل تاریخ انقضای تمامی کارت ها به شرایط عادی بازگشته است ،  دارندگان تمامی کارت هایی که تاریخ انقضای آنها بین بهمن 98 تا اردیبهشت 99 می باشند حداکثر تا تاریخ 99/03/08 فرصت خواهند داشت به منظور تمدید کارت خود به نزدیکترین شعبه بانک مسکن مراجعه کنند.

لازم به ذکر است پیش از این بانک مسکن با هدف «کاهش رفت و آمد شهروندان سراسر کشور در فضاهای عمومی در پی شیوع ویروس کرونا»، اعتبار کارت های مشتریان این بانک که تاریخ انقضای آنها بهمن ۹۸ به بعد بود را به طور خودکار به مدت سه ماه تمدید کرده بود.

براساس این گزارش همچنین سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت (داخلی و شتابی) از طریق درگاه های اینترنتی، کیوسک و خودپردازها به مبلغ سی میلیون ریال در شبانه روز کاهش یافت.

همچنین سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت از طریق پرداخت سازها به مبلغ ده میلیون ریال در شبانه روز و سقف برداشت نقدی از خودپردازها (داخلی و شتابی) به مبلغ دو میلیون ریال در شبانه روز نیز کاهش پیدا کرد.

به گزارش هیبنا همچنین دوره الزام تغییر رمز اول در درگاه های حضوری بانک مسکن از 14 ماه به 12 ماه نیز کاهش یافت.
آخرین بروزرسانی 1399/3/6