نمایش اخبار نمایش اخبار

بررسی گزارش عملکرد چهار ساله بانک مسکن نشان داد:

چهار سیاست اصلی تجهیز منابع و اصلاح ساختار مالی

به گزارش ایزدی مدیر ارتباطات و بازاریابی بانک مسکن ، طی چهار سال گذشته بانک مسکن در راستای تجهیز منابع و اصلاح ساختار مالی، چهار سیاست مهم اجرایی شد. سیاست نخست انتشار 3 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت به پشتوانه تسهیلات رهنی(MBS) بود. این روش به عنوان یکی از روش های نوین تامین مالی به منظور توانمندسازی و افزایش توان تسهیلات دهی بانک مسکن برای اولین بار در شبکه بانکی کشور توسط بانک مسکن اجرا شد.

دستورالعمل انتشار اوراق رهنی در آذرماه سال 94 در هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تصویب و از سوی این سازمان به بانک مسکن ابلاغ شد.

با دریافت اطلاعات نهایی تسهیلات مبنای انتشار اوراق از بانک مسکن، مدل­های متعددی جهت انتشار این اوراق به اجرا درآمد و در نهایت مدل نهایی پیاده سازی شد که شروط بازارپذیری اوراق و لزوم جذب سرمایه­ گذاران، پوشش هزینه ­های ناشی از انتشار این اوراق و سودآور بود بانک مسکن پس از انتشار این اوراق، مهم­ترین ویژگی ­های مدنظر برای طراحی این اوراق بوده است. سررسید این اوراق 2 ساله و موعد بازپرداخت و نرخ سود اوراق هر سه ماه یکبار معادل 18.5 درصد مبلغ اسمی به صورت سالانه و بازپرداخت اصل اوراق در زمان سررسید است.

دومین سیاست مهم تجهیز منابع و اصلاح ساختار مالی اجرا شده طی چهار سال گذشته نیز، انضباط مالی و تبدیل تمامی اضافه برداشت­ ها به خطوط بلندمدت اعتباری بوده است. به این صورت که به استناد جلسه مجمع عمومی عادی بانک مرکزی که به صورت فوق­ العاده در تاریخ نهم مردادماه سال 92 در خصوص بانک مسکن با حضور رئیس جمهور وقت تشکیل شد مقرر شد آن بخش از وجوه اضافه برداشت در حساب جاری بانک مسکن که بابت طرح ­های مسکن مهر شهری، روستایی و بافت فرسوده نزد بانک مرکزی استفاده شده است تا تاریخ یکم تیرماه سال 92 تبدیل به خطوط اعتباری بلندمدت با نرخ سود دو درصد کمتر از نرخ سود تسهیلات پرداختی طرح­های مسکن مهر شهری، روستایی و بافت فرسوده شود.

سومین سیاست موفق تجهیز منابع و اصلاح ساختار مالی بانک مسکن نیز در قالب « کاهش سپرده قانونی و  آزاد سازی مبلغ 10 هزار و 476 میلیارد ریال از سپرده قانونی نزد بانک مرکزی» بوده است.

بانک مسکن به منظور کاهش نرخ سپرده قانونی حساب سرمایه­ گذاری ممتاز اقدام به رایزنی و مکاتبات متعدد با بانک مرکزی کرد. بانک مرکزی نیز پس از بررسی موضوع و لحاظ کردن نقش تسهیلاتی  حساب سپرده سرمایه ­گذاری ممتاز با درخواست تقلیل نرخ سپرده قانونی حساب فوق از 10 درصد به 2 درصد موافقت کرد و این موافقت منجر به آزادسازی مبلغ 10 هزار و 476 میلیارد ریال از منابع  تودیعی نزد بانک مرکزی شد.

در عین حال چهارمین سیاست مهم اجرا شده در راستای تجهیز منابع، اخذ مجوز برای تنفس 10 ساله در بازپرداخت اقساط خطوط اعتباری مسکن بود از بانک مرکزی بوده است.

در قالب این سیاست بانک مسکن به منظور تکمیل طرح­ های مسکن مهر و اعطای تسهیلات به خانه اولی ها درخواست استمهال 10 ساله خطوط اعتباری مسکن مهر را به بانک مرکزی اعلام کرد. بانک مرکزی نیز به موجب یک نامه در تاریخ سوم خردادماه سال 94، با تقاضای بانک مسکن مبنی بر افزایش دوره تنفس اعتبار از 3 سال به 10 سال(7 سال بیشتر) جهت استفاده از منابع حاصل از اقساط وصولی طرح مسکن مهر صرفا بابت تکمیل طرح­ های مسکن مهر و متعاقبا تامین کسری منابع صندوق پس ­انداز مسکن یکم موافقت کرد.

آخرین بروزرسانی 1396/8/15