مدیران استان ها مدیران استان ها

بازگشت

مدیر شعب استان کردستان

جلال الدین سلیمی کانی سیران
مدیر شعب استان کردستان
تلفن : 087-33288962
نمابر : 087-33288963
آدرس پستی : سنندج-میدان آزادی- خیابان حسن آباد