طرح میثاق طرح میثاق

در راستاي ايجاد شرايط خاص برای مشتريان داراي اقساط غير جاري بالاخص با در نظر گرفتن شرايط اقتصادي، طرح ويژه ميثاق در نظر گرفته شده است:


دوره اجراي طرح:  

تا پایان مهر ماه سال جاری


ضوابط و شرايط طرح ميثاق:
1-  بخشودگي كامل خالص جرايم تسهيلات به نسبت واريزي نقدي:
   در صورت واريز نقدي تمام یا مقداری از مطالبات غير جاري تسهيلات پرداختي اعم از عقود مبادله‌اي، مشاركتي، وام قرض‌الحسنه و ... و همچنين مطالبات مربوط به ضمانت‌نامه‌هاي ضبط شده، خالص جرايم محاسبه شده بر اساس نوع قرارداد به نسبت واريزي بدهكاران مورد بخشودگي قرار مي‌گيرد.

                 مابه‌التفاوت نرخ وجه‌ التزام قرارداد با نرخ سود قرارداد =  نرخ خالص جرايم

نرخ وجه التزام= نرخ سود تسهیلات + نرخ جریمه (که در حال حاضر 6% می باشد)


2- بخشودگي خالص جرايم تسهيلات مشاركت مدني بخش مسكن همزمان با تقسيط مطالبات:
در صورتیکه مشتری نتواند از بند 1 استفاده کند(واریز بدهی) چنانچه اقدام به فروش اقساطی( قسط بندی بصورت قطعی یا تدریجی) نماید می تواند از بخشودگی خالص جرایم استفاده نماید.


3- تسهيل در ضوابط فروش تدريجي در صورت تعيين تكليف مطالبات غير جاري تسهيلات مشاركت مدني
 فروش اقساطی پروژه های  مورد مشاركت  که تكميل شده ولي فاقد سند مالكيت تفكيك شده واحدها مي‌باشد، استثنائاً تا پايان دوره طرح، با  تعیین تکلیف حداقل 60% از واحدها با اخذ تضامين معتبر امكان‌پذير است.

  • در شرایط عادی برای فروش اقساطی تدرجی می بایست کلیه واحد ها بطور همزمان تعیین تکلیف شود.


4- تغيير نام مديون(انتقال مانده بدهی):
   تغيير نام مديون بدون واريز درصدي از بدهي در مورد آن‌دسته از مشترياني كه فاقد مطالبات غير جاري بوده و يا نسبت به واريز مطالبات غير جاري خود به شرح مذكور اقدام نمايند، در مدت اجراي طرح بلامانع مي‌باشد


5- در تسهيلات مضاربه با توجه به عدم فروش كالا، جهت تعيين تكليف مطالبات بانك، كالا به صورت فروش اقساطي به عامل واگذار شده، در تسهيلات مشاركت اموال سرمايه‌اي نيز براي تعيين تكليف مطالبات بانك، واگذاري كالا به متقاضي به صورت اجاره به شرط تمليك انجام مي‌پذيرد. بنابراين به منظور تعيين تكليف مطالبات ناشي از تسهيلات مضاربه و اموال سرمايه‌اي (مانده بدهي تا سقف يك ميليارد ريال) با تاريخ سررسيد حداكثر پايان سال 1395  همزمان با تقسيط از روش زير استفاده مي‌گردد:

الف- یا مبلغ كامل وجه التزام و يا 30% مانده مطالبات، هر كدام كه بيشتر باشد بايستي نقداً وصول گردد.

ب-  الباقي مطالبات با رعايت ضوابط و مقررات جاري بانك از جهت نرخ، مبلغ و ميزان وثايق به مدت 36 ماه و با ابقاي وثايق و تضامين سابق، ضمن اخذ تضامين معتبر جديد، تقسيط مي‌گردد.


 

 

تاریخ ویرایش1399/6/23- 10:38