شرایط پرداخت دوفقره تسهیلات ساخت شرایط پرداخت دوفقره تسهیلات ساخت

پرداخت 2 فقره تسهيلات جهت ساخت واحد مسكوني مشترك به بستگان درجه يك

   پرداخت 2 فقره تسهيلات به بستگان درجه يك (پدر و فرزند یا مادر و فرزند) جهت ساخت واحد مسكوني مشترك ) از محل صندوق پس‌انداز مسكن و حساب پس‌انداز مسكن جوانان ، حساب صندوق پس‌انداز ساخت مسكن و اوراق ممتاز )امکانپذیر می باشد. سقف فردی تسهیلات قابل پرداخت هر یک از متقاضیان به شرح زیر می باشد 

  1. صندوق پس‌انداز مسكن 200 ميليون ريال؛
  2. - حساب پس انداز مسکن جوانان تا سقف‌هاي تسهيلاتي تعيين شده بر اساس منطقه جغرافيايي وقوع ملك و سال افتتاح حساب؛
  3. صندوق پس‌انداز ساخت مسكن تا سقف 300 ميليون ريال؛
  4. اوراق ممتاز (اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن)به تنهایی یا به صورت توام با (صندوق پس انداز مسکن یا مسکن جوانان یا صندوق پس‌انداز ساخت مسكن )، تا سقف‌هاي 1000، 800 و 600 ميليون ريال به ترتيب در شهر تهران، مراكز استان‌ها و شهرهاي بالاي 200 هزار نفر و ساير مناطق ؛
     
     
تاریخ ویرایش1398/10/15- 7:48