تعویض وثیقه تعویض وثیقه

تعویض وثیقه تمامی قراردادهای تسهیلات فروش اقساطی با سپرده و بدون سپرده وتوام بدون نیاز به واریز درصدی از مانده بدهی ضمن ارایه‌ قبول‌ تقاضا با رعایت‌ شرایط‌ ذیل‌ امکان‌پذیر خواهد بود:
1 . وثیقه‌ جدید باید تکافوی‌ مطالبات‌ بانک‌ را بنماید.
2. در تعویض وثیقه در خصوص انتقال تسهیلات، رعایت شرایط و ضوابط مربوط به خرید واحدهای مسکونی غیر نوساز در زمان اخذ تسهیلات الزامی است.
 
مدارک لازم جهت تعویض وثیقه همزمان

1. سند ملک قدیم
2. سند ملک جدید
3. شناسنامه ، کارت ملی خریدار
4. شناسنامه، کارت ملی فروشنده
5. پایان کار ملک جدید
6. پروانه ساختمان ملک جدید(اصل و کپی)
7. صورتمجلس تفکیکی
8. مبایعه نامه (قولنامه ) ملک جدید (اصل و کپی)
9. استعلام طرح شهرداری و در صورت لزوم استعلام های پروانه ساختمان و پایان کار
10. بنچاق ملک جدید (اصل و کپی)
11. هزینه علی الحساب ارزیابی
12. پرداخت کارمزد تعویض وثیقه براساس تعرفه های بانک
تاریخ ویرایش1398/7/11- 9:54