سیستم انتشار محتوا سیستم انتشار محتوا

دیدار مجمع انبوه سازان گیلان با مدیر بانک مسکن

زهرا صداقت علی میزبان اعضاء هیات مدیره مجمع انبوه سازان شد

به گزارش روابط عمومی مدیریت گیلان بانک مسکن میزبان اعضاء هیات مدیره مجمع انبوه سازان استان شد .

در این دیدار که باحضور 

آخرین بروزرسانی 1400/1/26