تازه های اخبار تازه های اخبار

تجلیل و قدردانی بسیج ادارات استان

زهرا صداقت علی از سوی رییس بسیج ادارات استان مورد تجلیل قرار گرفت
به گزارش روابط عمومی گیلان 
آخرین بروزرسانی 1400/1/26