تازه های اخبار تازه های اخبار

کسب رتبه نخست کشوری مدیریت شعب گیلان در خدماتATM طی شش ماه متوالی

مدیریت شعب استان گیلان با دارا بودن 55دستگاه خود پرداز ،دربخش اهداف تعداد تراکنشهای دستگاههای خودپرداز در شش ماهه ابتدای سال جاری بطورمستمر و همه ماهه موفق به کسب رتبهاولکشور گردیده است.
مدیر شعب استان گیلان با تاکید بر پاسخگویی به نیاز مشتریان براساس سرعت وگستردگی خدمات ارایه شده توسط دستگاههای خودپرداز و تاثیر آن در جذب رضایت آنان ،اظهارداشت: مدیریت شعب استان گیلان با دارا بودن 55دستگاه خود پرداز ،دربخش اهداف تعداد تراکنشهای دستگاههای خودپرداز در شش ماهه ابتدای سال جاری بطورمستمر و همه ماهه موفق به کسب رتبهاولکشور گردیده و درشهریور ماه سال جاری نیز با متوسط تعداد17840تراکنش تنها مدیریتی بوده که موفق به تحقق اهداف در این بخش گردید، همچنین در این ماه از نظر میانگین پرداختی نیز با مبلغ5173371818  ریال رتبهاولکشور را درمیزان وجوه پرداختی ATM احراز نموده است .
حسن نوروزی ، مهمترین عامل درکسب این موفقیت را پرستاری به موقع دستگاههای خودپرداز توسط گروه مسکن کارت شعب و استفاده از تلفن گویای خود پرداز علاوه بر پیگیری پیامک های ارسالی از سوی مرکز، پایش وضعیت خود پردازها از سوی همکاران دایره سیستمها،تلاش و همکاری مناسب دایره خزانه در خصوص پولرسانی به موقع به شعب خصوصا" در ایام تعطیلات ،تعامل مناسب مدیریت و شعب با نمایندگان استانی شرکت های پشتیبان بابت رفع خرابی های دستگاههای خود پرداز،بررسی دقیق و امکان سنجی مناسب برای نصب خودپرداز های جدید برون سازمانی از نظر موقعیت و کسب حداقل تراکنشهای مورد انتظاربعنوان عوامل موثر در کسب این موفقیت می باشد.
آخرین بروزرسانی 1394/11/27