تازه های اخبار تازه های اخبار

برگزاری نشست های ارزیابی عملکرد در مدیریت شعب استان گیلان

برگزاری نشست های ارزیابی عملکرد در مدیریت شعب استان گیلان

نشستهای ارزیابی عملکرد که به مدت 4 روز و در 2 گروه با هدف اصلی ، بررسی برنامه های عملیاتی شعبه و روند تحقق اهداف ابلاغی در بخش های مختلف مطابق با شاخصهای اعلامی ، استراتژی ها و برنامه های راهبردی بانک در 50 شعبه استان گیلان ،از جهت همسویی با اهداف عالیه بانک مورد ارزیابی قرار گرفت و اهداف هر شعبه، حسب موقعیت جغرافیایی، بافت فرهنگی، ظرفیت و پتانسیل اقتصادی ، سنجیده و قیاس گردید.

نشستهای ارزیابی عملکرد  که به مدت 4 روز و در 2 گروه  با هدف اصلی ، بررسی برنامه های عملیاتی شعبه و روند تحقق اهداف ابلاغی در بخش های مختلف مطابق با شاخصهای اعلامی ، استراتژی ها و برنامه های راهبردی بانک در 50 شعبه استان گیلان ،از جهت همسویی با اهداف عالیه بانک مورد ارزیابی قرار گرفت و اهداف هر شعبه، حسب موقعیت جغرافیایی، بافت فرهنگی، ظرفیت و پتانسیل اقتصادی ، سنجیده و قیاس گردید.

 

در این نشستها که مسیولین دوایر ستادی مدیریت استان گیلان حضور داشتند ، پس از بررسی عملکرد هرشعبه ،دیدگاه ها و نقطه نظرات  هر دایره در خصوص بهبود شاخص ها و محورهای ارزیابی عملکرد شعب ارایه شد که در این میان ، پیرامون موارد مهمی چون لزوم کاهش شاخص npl غیر مسکن و ضمانتنامه،جمع آوری دستگاههای pos کم بازده، جذب منابع صندوق پس انداز مسکن یکم ، تحقق مبلغ صدور ضمانتنامه ، فروش اقساطی واحدهای احداثی مسکن مهر، جذب منابع صفردرصد و ...بحث و تبادل نظر شد.

 

همچنین تلاش در جهت بهبود شاخص های ریسک اعتباری و رعایت بهداشت اعتباری توسط شعب ، پیگیری و تلاش در جهت وصول مطالبات و کاهش آن ، بهبود شاخص افزایش درآمدهای کارمزد محور با تاکید بر اشراف کامل کارکنان بر بخشنامه ها با هدف شناسایی به موقع درآمدهای کارمزدی ، تلاش در جذب منابع ارزان قیمت و تاکید بر اتصال pos فروشگاهی به حسابهای مذکور با هدف کاهش قیمت تمام شده پول و تلاش در جهت ارتقای درصد مشتریان مجازی به کل مشتریان و درصد استفاده از خدمات مجازی بر کل مشتریان مجازی مورد تاکید قرارگرفت.

آخرین بروزرسانی 1397/9/11