تازه های اخبار تازه های اخبار

نخستین نشست کارگروه بهره وری سرمایه انسانی در گیلان

نخستین نشست کارگروه بهره وری سرمایه انسانی در مدیریت شعب استان گیلان برگزار شد

نخستین نشست کارگروه بهره وری سرمایه انسانی در مدیریت شعب استان گیلان برگزار شد
 نخستین نشست کارگروه بهره وری سرمایه انسانی ، جهت بررسی روش انتصاب و انتخاب کارکنان درسمتهای پایوری ، مدیریتی و شاخصهای ارزیابی کارکنان و با شرکت 21 نفر از اعضای  کارگروه در مدیریت شعب استان گیلان برگزار شد.
آخرین بروزرسانی 1394/4/3