تجلیل از همکار

تجلیل از همکار

ازسوی مدیر کل دفتر مرکزی حراست از همکار شعبه مرکزی رشت تجلیل بعمل آمد

از سوی بهرام سجودی مشاور مدیر عامل و مدیر کل دفتر مرکزی حراست کشور از خانم فروغ شادروح تجلیل بعمل آمد 

به گزارش روابط عمومی گیلان در مراسمی که با حضور مدیر استان سرکار خانم زهرا صداقت علی و رییس شعبه مرکزی رشت آقای سید مهمدی میر کاظم نژاد سرپرست حراست گیلان آقای سید احمد علی منصور منیری در محل مدیریت گیلان برگزار گردید به پاس مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع لوح سپاس مدیر کل دفتر مرکزی حراست به خانم فروغ شادروح اهدا گردید .

آخرین بروزرسانی 1400/4/14