فهرست اخبار فهرست اخبار

قدرت در دست علم است

مدیر شعب استان فارس میزبان دانشگاه شیراز بود تا از نزدیک از خدمات یکدیگر آشنا شوند.

وی افزود : امروز یکی از دغدغه های مهم اساتید ، داشتن خانه به عنوان محیطی آرامش بخش است و هر آنچه این مشکل ذهنی برطرف گردد می توانیم شاهد ارتقاء سطح کیفی آموزش در کل جامعه باشیم.

مدیر شعب استان فارس با اشاره به قدمت 82 سال بانک مسکن ، توضیح داد : بانک مسکن در حوزه فعالیت خود کاملا تخصصی عمل میکند، به نحوی که بیشتری ارائه تسهیلات در استان فارس را این بانک ارائه نموده و منابع خود را فقط در راه صنعت ساختمان مصرف می نماید.

جعفری ، ارتقاء سطح آگاهی و دانش کارکنان را عاملی موثر در پیشرفت هر سازمان دانست و در این باره عنوان کرد : دعوت از اساتید و ارائه مطالب توسط ایشان در دوره های آموزشی بانک تاثیر بسزایی در این زمینه پیشرفت و موفقیت همکاران داشته است.

مدیر شعب استان فارس ابراز امیدواری کرد تا با ایجاد تیم منتخب در راستای بررسی ظرفیت های طرفین ، در جلسات آتی با انعقاد تفاهم نامه هر یک از کارکنان و اعضا بتوانند از خدمات متقابل استفاده نمایند.

دکتر محمد حسین ستایش معاون اداری – مالی دانشگاه شیراز با بیان این مطلب که قدرت در دست علم است . افزود:  افزایش علم و کسب تحصیل ابزاری توانمند برای کاهش وابستگی به سایر کشورها میباشد.

وی ادامه داد : تقویت دانشگاه ها برای آبادانی کشور حیاتی است و با ترویج علم می توان از پس کارهای بزرگ بر آمد.

دکتر ستایش خدمات بانک مسکن در کمک به خانه دار شدن مردم را تحسین برانگیز دانست و گفت : برای حمایت از صنعت ساختمان سعی می نماییم تا چرخه مالی پیمانکاران پروژه های دانشگاه شیراز را در بانک مسکن متمرکز کنیم.

آخرین بروزرسانی 1400/6/28