فهرست اخبار فهرست اخبار

بانوی همکار مدیریت فارس قله دماوند را فتح کرد

تهمینه جهانخواه معاون شعبه چهارراه بنفشه شیراز موفق شد تا با صعود 5 هزار و 671 متر قله پر فروغ دماوند بام ایران زمین را فتح نماید.

این همکار همچنین سابقه فتح قله مستان دنا بلندترین قله رشته کوه زاگرس به ارتفاع 4 هزار و 450 متر، قله بل بلندترین قله استان فارس به ارتفاع 4 هزار و 50 متر، قله برف کرمودنا با ارتفاع 4 هزار و 150 متر، قله برم فیروز زاگرس به ارتفاع 3 هزار و 720 متر را در کارنامه کوه نوردی خود ثبت نموده است.

جهانخواه در گفتگوی خود با روابط عمومی مدیریت شعب فارس با توضیح اینکه مدت کوتاهی است که با رشته کوهنوردی آشنا گردیده ، پیشرفت و رسیدن به آرزو های خود را بر گرفته از بیت زکوشش به هرچیز خواهی رسید -به هرچیزخواهی، کماهی رسید عنوان کرد.

شایان ذکر است تهمینه جهانخواه قلل ذکر شده را در اندک فاصله زمانی ،طی 2ماه از اردیبهشت تا مرداد ماه امسال فتح نموده است.

آخرین بروزرسانی 1399/6/6