تازه های اخبار تازه های اخبار

تکرار معجزه می کند

جلسه روسا و معاونین دوایر شعب استان فارس در راستای ایجاد ارتباط موثر بین ستاد و صف برگزار شد. احمد علی جعفری سرپرست مدیریت شعب استان فارس با بیان این مطلب که هیچ موفقیتی تصادفی نیست ، توضیح داد : رسیدن به موفقیت حاصل حاصل برنامه ریزی ، پیگیری ، تلاش ، همدلی ، مراهی و همفکری همه همکاران است که با بکارگیری خرد جمعی سبب شده همیشه استان پهناور فارس در رتبه های برتر ارزیابی کشور قرار گیرند.

جعفری همچنین یاد آوری و برگزاری مستمر جلسات بخشنامه خوانی و رفع اشکالات شعب در این زمینه را در ارتقاء سطح آگاهی کارکنان ضروری دانست و در این رابطه خطاب به حاضرین تاکید کرد : تکرار معجزه می کند.

وی افزود : داشتن دانش شغلی و حسن اخلاق سبب شده همکاران در 14 دوره ارزیابی عملکرد کارنامه ای درخشان به جای گذارند.

سرپرست استان فارس ارزیابی عملکرد مسیر و نقشه فعالیت مدیریت ها را نشان می دهد و به صورت شفاف به ما میگوید که کجای راه هستیم و مقصد را بهتر میشناسیم.

جعفری با بیان اینکه خدمات کارمزد محور مانند صدور ضمانت نامه و LC ریالی در جلسات مختلف مورد تاکید هیات مدیره بانک می باشد و میبایست به سمتی حرکت نماییم که درآمد های غیر مشاء بانک هزینه ها را پوشش دهند ، توضیح داد :  بخش قابل توجهی از خدمات بانک به همکاران از طریق دریافت کارمزد به دست می آید.

وی با تاکید بر این مطلب که همکاران ستاد با بکارگیری مقدمات و ملزومات مناسب می توانند رهبری تحقق اهداف بانک را به خوبی در دست گیرند ، عنوان نمود : توکل به خداوند ، نهادینه کردن فعل خواستن در وجود همکاران ، حساسیت انتقال اطلاعات بانکی و مفاد بخشنامه ها و همچنین ایجاد وفاق بین ستاد و صف ، اصول رسیدن به قله موفقیت است .

جعفری با بیان این که فلسفه وجودی مدیریت شعب می باشند ، افزود : دغدغه ما به عنوان مسئول می بایست حل مشکلات درون و برون سازمانی همکاران شعبه در چارچوب قوانین و ضوابط با داشتن نگاه مثبت است.

وی افزود : حکومت بر قلب و روح همکاران و حفظ کرامت و منزلت در وجود ایشان ایجاد انگیزه می نماید .

سرپرست شعب استان فارس بر دور کردن استرس ، داشتن نگاه ارشادی و دوری جستن از منفی نگری و روحیه مستبدانه و همچنین حمایت همه جانبه از کارکنان را مواردی عنوان نمود که نقش بسزایی در ایجاد خوشنامی سازمان دارند.

احمد علی جعفری استفاده از نظرات همکاران را عاملی مهم در تصمیم گیری مدیران و مشارکت همکاران را مسیری مطمئن برای رفع روزمرگی دانست.

آخرین بروزرسانی 1400/3/25