تازه های اخبار تازه های اخبار

: سود تسهیلات مسکن مهر افرادی که واحد آنها آماده ولی اقدام به تقسیط تسهیلات دریافتی خود نکنند غیر یارانه ای محاسبه می گردد

مجید امیری، سهشنبه در نشست خبری با خبرنگاران در شیراز افزود: طی هفته گذشته از طریق وزارت راه و شهرسازی موضوعی ابلاغ شد که کسانی که تا پایان امسال برای تقسط تسهیلات مسکن مهر خود مراجعه نکنند یارانه تسهیلات آنها برداشته خواهد شد.

او ادامه داد: از مجموع ۹ هزار و ۸۰۰ واحد مسکن مهر در استان به جز سه هزار و ۱۶۲ واحدی که پیشرفت فیزیکی آنها حدود ۸۰ درصد است و یا به بهرهبرداری رسیدهاند، سایر پروژهها که بنا به دلایل مختلف پیشرفت فیزیکی آنها کمتر از ۵۰ درصد است با توجه به قرار داشتن در ماههای پایانی سال امکان حفظ یارانه تسهیلات برای انها وجود ندارد.

وی، با اشاره به افزایش تسهیلات مسکن مهر از ۳۰ میلیون تومان به ۴۵ میلیون تومان ادامه داد: به جز واحدهایی که در حال بهرهبرداری است، سایر واحدهایی که پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد دارند و امکان تقسط تسهیلات یارانهای آنها تا پایان سال وجود دارد در زمان تقسیط این امکان وجود دارد که تسهیلات ۳۰ میلیون تومانی آنها به ۴۵ میلیون تومان افزایش یابد.

افزایش تسهیلات نوسازی بافت فرسوده گامی در جهت احیای این بافت

مدیر امور شعب بانک مسکن استان فارس، افزایش تسهیلات نوسازی و بازسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری را گامی در جهت احیای این بافت دانست و گفت:  افزایش این تسهیلات میتواند بخشی عمدهای از دغدغه متقاضیان ساخت و ساز در این بافت را کاهش دهد.

امیری اضافه کرد: بر این اساس، در این بخش در شهر شیراز برای شخصی سازها تا سقف ۸۰ میلیون تومان، برای سازندگان حرفه ای تا سقف ۱۳۰ میلیون و برای سازندگان حرفه ای که از فناوری نوین در ساخت و ساز استفاده میکنند تا سقف ۱۶۰ میلیون تومان به ازای هر واحد تسهیلات ساخت پرداخت میشود.

وی ادامه داد: نرخ سود این تسهیلات از محل قرارداد عاملیت که با راه و شهرسازی و ستاد بازآفرینی شهری منعقد شده ۹ درصد، از محل بدون سپرده ۱۸ و از محل اوراق  ۱۶ درصد است.

او ادامه داد: در شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر جمعیت هم رقم تسهیلات مذکور برای شخصی سازها ۶۰ میلیون تومان، برای سازندگان حرفه ای ۱۱۰ میلیون تومان و برای سازندگان حرفهای که از فناورینوین استفاده میکنند نیز تا سقف ۱۳۰ میلیون تومان خواهد بود.

وی گفت: سود این تسهیلات نیز از محل حساب مسکن صندوق یکم ۶ درصد، از محل عاملیت ۹ درصد و از محل اوراق ۱۶ درصد خواهد بود.

امیری اظهار داشت: متقاضیان حساب صندوق مسکن یکم چنانچه قبلا نیز تسهیلات مسکن دریافت کرده باشند و فرم جیم آنها قرمز باشد در صورتی که بخواهد در بافت فرسوده اقدام به خرید مسکن با نرخ 8 درصد نمایند این محدودیت برای آنها برداشته خواهد شد و قرمز بودن فرم جیم آنها مانعی برای دریافت این تسهیلات نخواهد بود.

وی افزود: افراد میتوانند به شکل انفرادی با سپردهگذاری ۳۰ میلیون تومان و یا به شکل ۲ نفره (یک زوج) هر یک جداگانه سپردهگذاری 30 میلیون تومان یک ساله، تا سقف ۸۰ یا ۱۲۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن با نرخ هشت درصد و در بافت فرسوده با نرخ سود  ۶ درصد دریافت کنند.

افزایش تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم

مدیر امور شعب بانک مسکن، با اشاره به افزایش تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق گفت: از حدود ۲ هفته قبل با مجوز بانک مرکزی مبلغ تسهیلات از محل اوراق در کلانشهر شیراز به شکل انفرادی از ۵۰ به ۸۰ میلیون تومان و زوجین از ۱۰۰ به ۱۶۰ میلیون تومان افزایش یافت و مبلغ وام تعمیرات مسکن نیز از ۲۰ میلیون به ۴۰ میلیون افزایش پیدا کرد.

امیری افزود: در سایر شهرها نیز رقم این تسهیلات به شکل انفرادی ۶۰ میلیون تومان و زوجین ۱۲۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۱۲ ساله است.

وی ادامه داد: نرخ سود این تسهیلات نیز در بافت فرسوده ۱۶ درصد و در سایر مناطق شهری ۱۷ و نیم درصد است.

او اظهار داشت: بانک مسکن در جهت خروج مسکن از رکود به متقاضیانی که قبلا از محل اوراق حق تقدم تسهیلات خرید دریافت کردهاند چنانچه ۲ سال از دریافت تسهیلات قبلی گذشته باشد برای خرید ملک جدید مجددا تسهیلات پرداخت خواهد کرد.

افزایش سقف تسهیلات حساب صندوق مسکن جوانان

وی، با اشاره به افزایش سقف تسهیلات حساب صندوق مسکن جوانان گفت: در این مورد امکان سپردهگذاری به شکل یکجا، ماهانه و سالانه وجود دارد که سقف تسهیلات برای مدت زمان ۱۵ سال سپردهگذاری و افتتاح حساب در سال ۹۸ در شیراز ۲۱۰ میلیون تومان و در شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۱۸۴ میلیون تومان در نظر گرفته شده است و چنانچه دوره سپردهگذاری از ۱۵ سال به ۲۰ سال برسد سقف تسهیلات نیز در شیراز به ۲۵۲ میلیون تومان و شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر جمعیت به ۲۲۰ میلیون تومان با نرخ سود ۹ درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله افزایش مییابد.

حساب ۲ و یک

امیری گفت: بانک مسکن به منظور پرداخت تسهیلات، به آن دسته از سپردهگذارانی که اقدام به افتتاح حساب ۲ و یک کنند به میزان ۸۵ درصد سپردهگذاری آنها بلافاصله تسهیلات با سود یک درصد و بازپرداخت سه ساله پرداخت خواهد کرد و به سپردهگذاری آنها نیز ۲ درصد سود خواهد داد.

پرداخت ۸۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط بانک مسکن

مدیر امور شعب بانک مسکن فارس، با اشاره منابع ۵۸ هزار میلیارد ریالی این بانک در استان گفت: این در حالی است که این بانک تاکنون یک نیم برابر منابع یعنی ۸۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده است.

وی افزود: بانک مسکن در استان فارس در سال جاری در بخش مسکن حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال، در بخش صنعت حدود ۶۶ میلیارد ریال و در بخش خدمات یک هزار و ۳۶۰ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده است.

پرداخت تسهیلات ۲ هزار میلیارد ریالی به آزادراه شیراز - اصفهان

امیری، با اشاره به تعهد بانک مسکن مبنی بر تامین و پرداخت ۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای تکمیل پروژه آزادراه شیراز اصفهان گفت: امسال یک هزار میلیارد ریال از این تسهیلات پرداخت خواهد شد.

 

اجرای طرح اقدام ملی مسکن در ۱۴ نقطه فارس

مدیر امور شعب بانک مسکن در استان فارس، این بانک را تامین کننده منابع اجرای طرح اقدام ملی مسکن به عنوان یکی از طرحهای دولت تدبیر و امید دانست و گفت: بر این اساس، این طرح در ۱۴ نقطه استان فارس اجرا خواهد شد.

امیری گفت: در این طرح متقاضی واحد مسکونی خود را با یک قیمت مشخص خریداری میکند که بخشی از هزینه ساخت قرار است در قالب تسهیلات با بازپرداخت سه ساله و بخشی نیز از محل آورده متقاضی تامین شود.

وی گفت: تفاوت این پروژه با پروژه مسکن مهر این است که واحدهای مسکونی در مکانهایی که زیرساختها فراهم باشد اجرا خواهد شد.

 

http://khabarparsi.ir/%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d9%85%d9%87%d8%b1-%d8%aa%d8%a7-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%88%d9%82%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%af-%d8%aa/

خانه » اخبار ویژه » صاحبان مسکن مهر تا پایان سال وقت دارند تا تسهیلات خود را تقسیط کنند

صاحبان مسکن مهر تا پایان سال وقت دارند تا تسهیلات خود را تقسیط کنند

پیوند ثابت http://khabarparsi.ir/?p=17861

خبر پارسی

در اخبار ویژه, اقتصادی, تاپ بهمن ۱۵, ۱۳۹۸ 0 0 نمایش

 

 

خبرپارسی مدیر امور شعب بانک مسکن استان فارس گفت: در استان فارس ۳ هزار و ۲۶ واحد مسکن مهر که بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد یا خریداران در آن ساکن شدهاند، تسهیلات را تقسیط نکردهاند که براساس اعلام دولت، اگر تا پایان سال اقدام به تقسیط تسهیلات خود نکنند یارانه تسهیلات آنان حذف می شود .

مجیدامیری سهشنبه ۱۵ بهمن در یک کنفرانس خبری گفت: براساس اعلام دولت، صاحبان واحدهای مسکن مهر اگر تا پایان امسال تسهیلات خود را تقسیط نکنند، یارانه دولتی از این تسهیلات برداشته خواهد شد.

وی تاکید کرد که مالکان این واحدها تا پایان سال برای تقسیط بدهی تسهیلاتی خود فرصت دارند در غیراینصورت یارانه دولتی از آن حذف شده و فرد باید به جای حدود ۴۰۰ هزار تومان اقساط ماهیانه، بیش از ۱ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان هرماه قسط پرداخت کند.

امیری اعتقاد دارد محصولات بانک مسکن به عنوان تنها بانک تخصصی در این بخش، برای خانهدار شدن مردم و تحقق اصل ۳۱ قانون اساسی که داشتن خانه مناسب را حق هر ایرانی دانسته، بسیار جذاب و مناسب است.

وی با بیان اینکه هرسال شرایط دریافت تسهیلات و میزان آن در بخش مسکن، بهبود مناسبی داشته است، گفت: امسال هم شاهد افزایش تسهیلات برای احیا، نوسازی و بازسازی واحدهای مسکونی واقع در بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری هستیم.

امیری گفت: برای بازسازی، نوسازی یا احیای واحدها در بافت فرسوده، رقم تسهیلات پرداختی به هر فرد غیرحرفهای ۸۰ میلیون تومان، افراد حرفهای ۱۳۰ میلیون تومان و افراد حرفهای که از فناوری نوین استفاده کنند، ۱۶۰ میلیون تومان خواهد بود.

وی این ارقام را برای شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر دانست و گفت: برای شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۰۰ هزار نفر این ارقام به ترتیب ۶۰ میلیون، ۱۱۰ میلیون و ۱۳۰ میلیون تومان پیش بینی شده است.

این مقام مسیول نرخ سود این تسهیلات را بین ۹ تا ۱۸ درصد متناسب با شیوه دریافت اعلام و خاطرنشان کرد که برای دریافت تسهیلات بدون سپرده نرخ سود ۱۸ و برای تسهیلات با خرید اوراق ۱۶ درصد و برای کسانیکه با معرفی نامه ستاد بازآفرینی شهری درخواست تسهیلات داشته باشند، ۹ درصد خواهد بود.

او در ادامه صندوق یکم را بهترین محصول بانک مسکن برای خانه دار شدن افراد دانست و با بیان اینکه یکی از اهداف این صندوق، نهادینه سازی پس انداز است، گفت: حداقل سپرده ۳۰ میلیون تومان برای یکسال خواهد بود و هر زوج میتواند تا ۶۰ میلیون تومان سپرده گذاری داشته باشد.

امیری نرخ تسهیلات صندوق یکم را ۶ درصد برای بافت فرسوده و ۸ درصد برای سایر نقاط شهری اعلام و اضافه کرد: افزایش میزان تسهیلات از محل اوراق تصویب شده است؛ سقف تسهیلات برای یک نفر ۸۰ میلیون و برای زوجین ۱۶۰ میلیون در شهرهای بزرگ پیش بینی شده که ۴۰ میلیون تومان نیز تسهیلات جعاله تعمیرات به آن اضافه میشود.

مدیر امور شعب بانک مسکن استان فارس، نرخ سود تسهیلات از محل خرید اوراق مشارکت را برای بافت فرسوده ۱۶ و برای سایر نقاط ۱۷.۵ درصد و زمان باز پرداخت را ۱۲ ساله اعلام کرد.

امیری همچنین از فراهم شدن امکان پرداخت تسهیلات به افرادیکه قبلا از وام مسکن استفاده کردهاند خبر داد و با توضیح اینکه چنین اقدامی با استفاده از روشهای تعویض وثیقه یا انتقال بدهی ممکن خواهد بود، از متقاضیان خواست که برای کسب اطلاعات دقیق به شعب بانک مسکن مراجعه کنند.

مدیر امور شعب بانک مسکن استان فارس در ادامه گفت: حجم تسهیلات مسکن جوانان برای سپرده گذارانی که امسال اقدام به گشایش حساب کنند، در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۲۱۰ میلیون تومان و برای شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۱۸۴ میلیون تومان اعلام شده است.

امیری گفت: اگر دوره سپرده گذاری در مسکن جوانان ۲۰ ساله باشد، این تسهیلات برای شیراز ۲۵۲ میلیون تومان با نرخ سود ۹ درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله است.

این مقام مسیول ضمن یادآوری اینکه امکان انتقال امتیاز وام مسکن صندوق یکم به بستگان درجه یک وجود دارد، گفت: تصمیمات اتخاذ و اجرایی شده بانک مسکن با هدف خروج مسکن از رکود و تحریک طرف تقاضا بوده است.

امیری در ادامه یادآور شد که بانک مسکن استان فارس ۱.۵ برابر منابع ۵۸ هزار میلیارد ریالی خود را به میزان بالغ بر ۸۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده است.

مدیر امور شعب بانک مسکن استان فارس گفت: تولید ناخالص داخلی بخش مسکن در استان فارس ۱۴ درصد بوده و سهم تسهیلات این بخش ۲۸ درصد است، این نشان میدهد که بخش مسکن در فارس زمینه سرمایهگذاری و رشد را دارد.

او با بیان اینکه قرار است ۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای احداث آزادراه شیراز اصفهان توسط بانک مسکن پرداخت شود، گفت: امسال حتما هزار میلیارد ریال آن پرداخت خواهد شد؛ امسال در بخش مسکن بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد ریال، در بخش صنعت حدود ۶۶ میلیارد ریال و در بخش خدمات ۱۳۶۰ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کردهایم.

امیری با اشاره به اینکه طرح اقدام ملی مسکن در ۱۴ نقطه استان فارس آغاز خواهد شد، گفت: اولین کلنگ این طرح در ایام الله دهه فجر و در شهر گراش به زمین خواهد خورد و در شیراز هم این طرح در آینده نزدیک اجرایی میشود.

 

https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-82/960321-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D8%B7-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1

خبرگزاری برنا

 کدخبر: 960321 ارسال به دیگران پرینت ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۱۱:۵۳:۵۶

حذف یارانه دولتی از تسهیلات تقسیط نشده صاحبان مسکن مهر

مدیر امور شعب بانک مسکن فارس اعلام کرد:

حذف یارانه دولتی از تسهیلات تقسیط نشده صاحبان مسکن مهر

مدیر امور شعب بانک مسکن استان فارس اعلام کرد که براساس اعلام دولت، صاحبان واحدهای مسکن مهر اگر تا پایان امسال تسهیلات خود را تقسیط نکنند، یارانه دولتی از این تسهیلات برداشته خواهد شد.

 

به گزارش خبرگزاری برنا از فارس، مجید امیری در یک کنفرانس خبری گفت: در استان فارس ۳ هزار و ۲۶ واحد مسکن مهر که بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد یا خریداران در آن ساکن شدهاند، تسهیلات را تقسیط نکردهاند.

وی تاکید کرد که مالکان این واحدها تا پایان سال برای تقسیط بدهی تسهیلاتی خود فرصت دارند در غیراینصورت یارانه دولتی از آن حذف شده و فرد باید به جای حدود ۴۰۰ هزار تومان اقساط ماهیانه، بیش از ۱ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان هرماه قسط پرداخت کند.

امیری اعتقاد دارد محصولات بانک مسکن به عنوان تنها بانک تخصصی در این بخش، برای خانهدار شدن مردم و تحقق اصل ۳۱ قانون اساسی که داشتن خانه مناسب را حق هر ایرانی دانسته، بسیار جذاب و مناسب است.

وی با بیان اینکه هرسال شرایط دریافت تسهیلات و میزان آن در بخش مسکن، بهبود مناسبی داشته است، گفت: امسال هم شاهد افزایش تسهیلات برای احیا، نوسازی و بازسازی واحدهای مسکونی واقع در بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری هستیم.

امیری گفت: برای بازسازی، نوسازی یا احیای واحدها در بافت فرسوده، رقم تسهیلات پرداختی به هر فرد غیرحرفهای ۸۰ میلیون تومان، افراد حرفهای ۱۳۰ میلیون تومان و افراد حرفهای که از فناوری نوین استفاده کنند، ۱۶۰ میلیون تومان خواهد بود.

وی این ارقام را برای شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر دانست و گفت: برای شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۰۰ هزار نفر این ارقام به ترتیب ۶۰ میلیون، ۱۱۰ میلیون و ۱۳۰ میلیون تومان پیش بینی شده است.

این مقام مسیول نرخ سود این تسهیلات را بین ۹ تا ۱۸ درصد متناسب با شیوه دریافت اعلام و خاطرنشان کرد که برای دریافت تسهیلات بدون سپرده نرخ سود ۱۸ و برای تسهیلات با خرید اوراق ۱۶ درصد و برای کسانیکه با معرفی نامه ستاد بازآفرینی شهری درخواست تسهیلات داشته باشند، ۹ درصد خواهد بود.

او در ادامه صندوق یکم را بهترین محصول بانک مسکن برای خانه دار شدن افراد دانست و با بیان اینکه یکی از اهداف این صندوق، نهادینه سازی پس انداز است، گفت: حداقل سپرده ۳۰ میلیون تومان برای یکسال خواهد بود و هر زوج میتواند تا ۶۰ میلیون تومان سپرده گذاری داشته باشد.

امیری نرخ تسهیلات صندوق یکم را ۶ درصد برای بافت فرسوده و ۸ درصد برای سایر نقاط شهری اعلام و اضافه کرد: افزایش میزان تسهیلات از محل اوراق تصویب شده است؛ سقف تسهیلات برای یک نفر ۸۰ میلیون و برای زوجین ۱۶۰ میلیون در شهرهای بزرگ پیش بینی شده که ۴۰ میلیون تومان نیز تسهیلات جعاله تعمیرات به آن اضافه میشود.

مدیر امور شعب بانک مسکن استان فارس، نرخ سود تسهیلات از محل خرید اوراق مشارکت را برای بافت فرسوده ۱۶ و برای سایر نقاط ۱۷ و نیم درصد و زمان باز پرداخت را ۱۲ ساله اعلام کرد.

امیری همچنین از فراهم شدن امکان پرداخت تسهیلات به افرادیکه قبلا از وام مسکن استفاده کردهاند خبر داد و با توضیح اینکه چنین اقدامی با استفاده از روشهای تعویض وثیقه یا انتقال بدهی ممکن خواهد بود، از متقاضیان خواست که برای کسب اطلاعات دقیق به شعب بانک مسکن مراجعه کنند.

مدیر امور شعب بانک مسکن استان فارس در ادامه گفت: حجم تسهیلات مسکن جوانان برای سپرده گذارانی که امسال اقدام به گشایش حساب کنند، در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۲۱۰ میلیون تومان و برای شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۱۸۴ میلیون تومان اعلام شده است.

امیری گفت: اگر دوره سپرده گذاری در مسکن جوانان ۲۰ ساله باشد، این تسهیلات برای شیراز ۲۵۲ میلیون تومان با نرخ سود ۹ درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله است.

این مقام مسیول ضمن یادآوری اینکه امکان انتقال امتیاز وام مسکن صندوق یکم به بستگان درجه یک وجود دارد، گفت: تصمیمات اتخاذ و اجرایی شده بانک مسکن با هدف خروج مسکن از رکود و تحریک طرف تقاضا بوده است.

امیری در ادامه یادآور شد که بانک مسکن استان فارس ۱.۵ برابر منابع ۵۸ هزار میلیارد ریالی خود را به میزان بالغ بر ۸۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده است.

مدیر امور شعب بانک مسکن استان فارس گفت: تولید ناخالص داخلی بخش مسکن در استان فارس ۱۴ درصد بوده و سهم تسهیلات این بخش ۲۸ درصد است، این نشان میدهد که بخش مسکن در فارس زمینه سرمایهگذاری و رشد را دارد.

او با بیان اینکه قرار است ۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای احداث آزادراه شیراز اصفهان توسط بانک مسکن پرداخت شود، گفت: امسال حتما هزار میلیارد ریال آن پرداخت خواهد شد؛ امسال در بخش مسکن بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد ریال، در بخش صنعت حدود ۶۶ میلیارد ریال و در بخش خدمات ۱۳۶۰ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کردهایم.

امیری با اشاره به اینکه طرح اقدام ملی مسکن در ۱۴ نقطه استان فارس آغاز خواهد شد، گفت: اولین کلنگ این طرح در ایام ا... دهه فجر و در شهر گراش به زمین خواهد خورد و در شیراز هم این طرح در آینده نزدیک اجرایی میشود.

 

آخرین بروزرسانی 1398/12/7