تازه های اخبار تازه های اخبار

بازرسی چشمان سازمان برای قدم برداشتن در مسیر صحیح

رئیس شعبه درخت تنومند یک باغ است مدیریت فارس با برگزاری نشستی صمیمانه میزبان رئیس اداره کل بازرسی بود . در این نشست علاوه تجزیه و تحلیل روند بازرسی ، پرونده های مختلف به صورت پرسش و پاسخ مورد بررسی قرار گرفت.

محمد نقابدوست رئیس اداره کل بازرسی با ارائه پیشینه به وجود آمدن کمیته بازرسی در این باره شرح داد : در سال 1974 کمیته بازرسی در شهر بازل سوئیس با حضور 10 نماینده از کشور های موفق در زمینه بانکداری تشکیل شد که تاکنون هر سه ماه یکبار تشکیل جلسه می دهند.

وی افزود:

هدف اصلی این کمیته صدور بیانیه های مختلف در خصوص ارائه رهنمود نظارت بر منابع و تسهیلات بانک های مرکزی می باشد و این رهنمود ها برای جلوگیری از آسیب پذیری در معرض خطرهایی از قبیل پولشویی و ریسک های گوناگون تبیین می گردد.

رئیس اداره کل بازرسی بر ضرورت ایجاد بازرسی در هر سازمان اشاره کرد و در این رابطه گفت : هر سازمان با اهداف معین برای فعالیت خاص تشکیل می شود و تیم بازرسی و نظارت به عنوان چشمان آن سازمان به گونه ای عمل می کنند تا در مسیری که برنامه ریزی گردیده به طور صحیح قدم برداشته شود.

محمد نقابدوست ، نقش بازرسی را در کنترل سود و زیان بانک مهم دانست و به بیان مطلب در زمینه های مختلف نظارت مبتنی بر ریسک پرداخت.

وی با بیان این مطلب که حین کار در معرض ریسک های فراوانی از قبیل ریسک های سیستمی ، نقدینگی ، قانونی ، بازار ، رقبا ، عملیاتی و اعتباری هستیم ، خطاب به روسای شعب گفت : ریسک عملیاتی و اعتباری بسیار حائز اهمیت می باشد و به طور مستقیم با فعالیت همکاران شعب در گیر می باشد.

رئیس اداره کل بازرسی ضمن تاکید بر نقش اعتبارات در درآمدزایی بانک ، هدف ریسک اعتباری را تجزیه و تحلیل میزان سودمندی ،اهمیت و ظرفیت های  طرف مقابل در معاملات دانست.

محمد نقابدوست گفت : روسای شعب باید از تمامی خدمات و محصولات  بانک مطلع باشند و با مدیریت، نیروهای تحت امر خود را به فعالیت در راستای اهداف بانک هدایت نمایند.

رئیس اداره کل بازرسی ، رئیس شعبه را به درختی تنومند در یک باغ تشبیه کرد و افزود : سالیان سال طول می کشد و هزینه های فراوانی صرف می شود تا یک همکار به سمت رئیس شعبه منتصب گردد ، پس با آموزش و انتقال تجربیات میتواند سایر همکاران از خطرات مختلف حفاظت و صیانت نماید.

نقابدوست با بیان این موضوع که اداره بازرسی در مقابل شعب نیست بلکه در کنار آنها به عنوان دیده بان عمل می کند ، گفت : ما افتخار می کنیم که در یک بانک سالم مشغول به کار هستیم که دارای کم ترین میزان تخلف اداری است.

آخرین بروزرسانی 1398/12/6