عملیاتی شدن تفاهم نامه همکاری فی مابین مدیریت شعب بانک مسکن استان فارس و صنوف وابسته به بخش مسکن

عملیاتی شدن تفاهم نامه همکاری فی مابین مدیریت شعب بانک مسکن استان فارس و صنوف وابسته به بخش مسکن

با پیگیریهای مدیریت شعب بانک مسکن استان فارس،تفاهم نامه های منعقده با انجمن انبوه سازان استان،سازمان نظام مهندسی فارس،نظام کاردانی استان،اتحادیه مشاورین املاک و ...در مسیر عملیاتی شدن قرار گرفت.

در راستای اجرایی و عملیاتی شدن تفاهم نامه های بین بانک و صنایع وابسته به بخش مسکن با حضور مدیر شعب استان فارس و روسای شعب شهرستان شیراز مراحل عملیاتی شدن مفاد این تفاهم نامه ها مورد بررسی قرار گرفت.

علمداری باتاکید برپتانسیل بخش مسکن در رونق اقتصاد و پیشرفت بانک مسکن شعب رابه توجه بیش از پیش و همکاری ویژه به این موضوع جلب نمود.

همچنین در این جلسه از بازاریابان برتر مدیریت شعب فارس در زمینه جذب و نگهداری مشتری و پیشنهادهای برتر تجلیل به عمل آمد.

آخرین بروزرسانی 1394/4/23