اطلاعات تماس مدیران استان اطلاعات تماس مدیران استان

بازگشت

رئیس حوزه جنوب استان فارس

جواد صالحی نیا
رئیس حوزه جنوب استان فارس
تلفن : 071-52240100
نمابر : 071-52240104
آدرس پستی : لار-شهرجدید بلوار فرهنگ طبقه فوقانی بانک مسکن