فهرست اخبار فهرست اخبار

مسیب اقدم، رئیس شعبه عجب شیر، در استان آذربایجان شرقی بازنشسته شد.

رئیس شعبه عجب شیر، در استان آذربایجان شرقی بازنشسته شد.

معاون مدیر شعب استان آذربایجان شرقی با حضور در شعبه عجب شیر، از زحمات 30 ساله مسیب اقدم رئیس شعبه مذکور تجلیل نمود.
دراین مراسم که با حضور حسین رضایی معاون مدیر شعب این استان، رئیس و معاون حوزه جنوب استان وتعدادی از همکاران مدیریت و شعبه، در محل شعبه برگزار شد حسین رضایی معاون مدیر شعب این استان طی سخنانی از زحمات 30 ساله مسیب اقدم قدردانی نمود و هدایایی به رسم یادبود از طرف بانک به وی اعطاء نمود. مسیب اقدم هم طی سخنانی ضمن بیان خاطراتی از طول خدمت 30 ساله خود در بانک مسکن از حضور حاضرین تشکر و قدردانی کرد.
آخرین بروزرسانی 1400/6/20