فهرست اخبار فهرست اخبار

مراسم تودیع معاون مدیریت شعب استان آذربایجان شرقی

مراسم تودیع معاون مدیریت شعب استان آذربایجان شرقی برگزار شد.

مراسم تودیع معاون مدیریت شعب استان آذربایجان شرقی با حضور امیر رنجبریان مدیر شعب استان، معاونین مدیریت، رئیس حوزه حراست استان و تعدادی از روسای شعب تبریز و دوایر مدیریت و همکاران شاغل و بازنشسته با رعایت کامل موازین بهداشتی در دو نوبت زمانی، در سالن همایش مدیریت شعب این استان برگزار شد.
در این مراسم امیر رنجبریان مدیر شعب استان آذربایجان شرقی طی سخنانی ضمن برشمردن خصوصیات اخلاقی خلیل ایمانی بخشایش ضمن قدردانی از زحمات وی در استان آذربایجان شرقی، سمت جدید وی را به عنوان مدیر شعب استان آذربایجان غربی تبریک گفت و برایش آرزوی موفقیت نمود. در ادامه مراسم خلیل ایمانی بخشایش با ایراد سخنانی از حضور همکاران در مراسم در شرایط کرونایی، تشکر نمود و با بیان خاطراتی از اشتغال خود در استان آذربایجان شرقی فعالیت در این استان را فرصتی مناسب برای خود برشمرد و ضمن توصیه همکاران به صیانت از همدیگر، از تمامی همکاران در استان حلالیت طلبید. در ادامه این مراسم هدایایی به رسم یادبود از طرف مدیریت و همکاران شعب و مدیریت و شرکت ناواکو به وی اعطاء گردید.
آخرین بروزرسانی 1400/2/19