فهرست اخبار فهرست اخبار

بابک محمدی از درجه ارشد نگهبانی به درجه سرنگهبانی ارتقای یافت.

اعطای درجه به پرسنل انتظامات استان آذربایجان شرقی

طی مراسمی امیر رنجبریان مدیر شعب استان آذربایجان شرقی و سید مهدی میرعلی زاده رییس حوزه حراست استان، درجه سرنگهبانی را به بابک محمدی اعطای نمودند.
بابک محمدی در سال 1386 با مدرک تحصیلی دیپلم به استخدام بانک در آمده و هم اکنون با مدرک تحصیلی فوق لیسانس مدیریت بازرگانی در انتظامات بانک مسکن مدیریت شعب این استان در حال انجام وظیفه می باشد. در حاشیه این مراسم بابک محمدی طی سخنانی از مسیولین بانک به دلیل اعطای درجه سرنگهبانی، تشکر و قدردانی نمود و از ابراز محبت و توجه ویژه مدیر شعب استان به پرسنل انتظامات استان سپاسگذاری کرد و گفت: با عنایت به اینکه شغل نگهبانی و انتظامات در بانک متفاوت تر از وظایف سایر کارکنان بانک می باشد انتظار می رود که مسیولین محترم بانک توجه بیشتری به قشر انتظامات بانک داشته باشند.
آخرین بروزرسانی 1399/5/9