فهرست اخبار فهرست اخبار

جلسات تحلیل و بررسی کارنامه ارزیابی عملکرد شعب استان آذربایجان شرقی، برگزار شد.

جلسات تحلیل و بررسی کارنامه ارزیابی عملکرد شعب استان آذربایجان شرقی، برگزار شد.

طبق جدول زمانبندی مشخص در طی 9 روز متوالی در 11 نوبت، جلسات تحلیل و بررسی کارنامه ارزیابی عملکرد شعب استان آذربایجان شرقی با حضور مدیر شعب، معاونین مدیریت و روسا و کارشناسان دوایر سیستمها، ارتباطات و بازاریابی، پیگیری وصول مطالبات و امور مالی و روسای شعب سطح تبریز و شهرستان ها در اتاق جلسه این مدیریت برگزار شد.
سال های گذشته مشابه این جلسات بعد از برگزاری جلسه ارزیابی عملکرد مدیریت در بین مدیریت های سراسر کشور، با حضور مسئولین مدیریت و روسای شعب سراسر استان به صورت همایش یک روزه برگزار می شد که امسال با توجه به شیوع بیماری کرونا این جلسات با رعایت آیین نامه ها و دستورالعمل های بهداشتی و رعایت کامل اصول بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی برگزار گردید. این جلسات با شیوه ای یکسان با بررسی کارنامه ارزیابی عملکرد شعب حاضر در جلسه شروع شد و نقاط قوت و ضعف عملکردی هر یک از شعب توسط روسای دوایر مدیریت حاضر در جلسه بیان گردید و راهنمایی و پیشنهادات لازم در راستای ارتقای بهبود وضعیت شعبه ارایه شده و در ادامه هر یک از روسای شعب حاضر عملکرد خود را در بخش های مختلف تشریح، و مسائل و مشکلات موجود در شعبه را بیان کردند و در رابطه با آنها بحث و گفتگو صورت گرفت. امیر رنجبریان مدیر شعب استان با حضور در هر یک از این جلسات، یاد و خاطره مرحوم ابوالقاسم رحیمی انارکی مدیر عامل فقید بانک مسکن را گرامیداشت و ضمن بر شمردن شعب موفق در بخش های مختلف از زحمات تک تک همکاران زحمت کش در سال گذشته تشکر و قدردانی کرد و به تقویت شعب، در وضع موجود تاکید نمود. مدیر شعب این استان با تاکید بر برنامه ریزی شعب برای تحقق اهداف معینه در بخش جذب منابع، هدف از برگزاری این جلسات را بررسی کارنامه عملکرد شعب در سال گذشته و تشریح اهداف در سال جدید عنوان کرد و افزود با توجه به وضعیت خاص کشور به دلیل شیوع بیماری کرونا، شعب باید رفته رفته از شوک کرونا خارج شده و با رعایت نکات و اصول بهداشتی فعالیت روزمره خود را از سر بگیرند. رنجبریان در ادامه سخنان خود به برگزاری این جلسات در هر سه ماه یکبار به منظور بررسی و نیل به اهداف تعیین شده تاکید کرد. لازم به ذکر است مشابه این جلسات با حضور 13 شعبه تحت پوشش حوزه جنوب استان با حضور رئیس و معاون حوزه و روسای شعب مربوطه در محل حوزه، در شهرستان مراغه برگزار گردید.
آخرین بروزرسانی 1399/3/13