فهرست اخبار فهرست اخبار

بسته ها و سیاست های اعتباری بانک مسکن، برای تعاونی های مسکن کلانشهر تبریز تشریح شد.

نشست بانک مسکن استان آذربایجان شرقی با تعاونی های مسکن کلانشهر تبریز

به منظور ارایه بسته های اعتباری و تشریح سیاست های اعتباری بانک مسکن در سال 1398 در راستای رونق بخش مسکن، وفق سیاست های سال جاری بانک، نشست مشترکی بین بانک مسکن استان آذربایجان شرقی و مدیران عامل تعاونی های مسکن کلانشهر تبریز، در محل مجتمع آموزشی شهید بهشتی مدیریت شعب این استان، برگزار شد.
در این نشست که با حضور منصور نیکخو معاون اداری اداره کل کار، رفاه و امور اجتماعی استان، تعدادی از مدیران عامل شرکت های تعاونی مسکن تبریز و روسای دوایر امور اعتباری و ارتباطات و بازاریابی مدیریت شعب استان برگزار شد، حسین رضایی معاون اداری و پشتیبانی مدیریت شعب استان طی سخنانی ضمن خوش آمد گویی به حاضرین رونق بخش مسکن را پیش ران مناسبی برای توسعه اقتصاد کشور معرفی نمود و گفت: با توجه به نیاز اقشار مختلف جامعه به مسکن و ضرورت تولید سرپناه برای مردم، بانک مسکن خود را موظف می داند در راستای تحقق شعار سال رونق تولید، با جمع آوری سرمایه های خرد جامعه، در جهت تامین مالی فعالین مسکن ساز اقدام نماید و در نهایت با رونق بخش تولید مسکن، تکاپوی عملیاتی در سایر بخش های اقتصادی هم رونق گرفته و موجبات شکوفایی اقتصادی کشور و اشتغالزایی در جامعه فراهم گردد. معاون اداری و پشتیبانی مدیریت شعب استان گفت: تا جایی که قوانین و مقررات اجازه دهد بانک مسکن آمادگی ایجاد تعامل با فعالین بخش مسکن را فراهم خواهد نمود تا با ارایه خدمات مالی بتواند در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری گام بردارد. رضایی با انتقاد از عدم استقبال تعاونی ها ی مسکن از بسته های حمایتی بانک مسکن گفت: تجربه نشان داده است که تعاونی ها ی مسکن تمایل کمتری برای استفاده از خدمات بانک مسکن نشان می دهند و این ناشی از عدم آشنایی با خدمات تسهیلاتی بانک مسکن می باشد بنابراین انتظار می رود با حرکت به سوی حرفه ای سازی و استفاده از فن آوری های نوین، تعاونی های مسکن، تعامل خوبی را با بانک مسکن ایجاد نمایند و با استفاده از خدمات مالی بانک مسکن موجبات تولید مسکن برای اعضا و عموم مردم را فراهم سازند. منصور نیکخو معاون اداره کل رفاه، کار و امور اجتماعی استان نیز طی سخنانی ضمن ابراز خرسندی از پیشگام بودن بانک مسکن در رابطه با رونق تولید مسکن توسط تعاونی های مسکن تشکر و قدردانی نمود و افزود: به طور کلی تعاونی ها در بخش مسکن 3 نوع می باشند؛ تعاونی های توزیعی، تولیدی و توزیعی – تولیدی، که فعالیت تعاونی های توزیعی در محدوده تولید و احداث مسکن برای اعضای خود می باشد و تعاونی های تولیدی به قصد انتفاع مسکن تولید می کنند و تعاونی های توزیعی – تولیدی به صورت ترکیبی عمل کرده و در تولید مسکن برای اعضا و عموم فعالیت می کنند. نیکخو اغلب تعاونی های مسکن را در تبریز توزیعی خواند و گفت: امیدوارم با کمک گرفتن از بانک مسکن که بانکی تخصصی در حوزه مسکن می باشد بتوانیم نواقص موجود در تعاونی ها را بر طرف ساخته و اعضای تعاونی ها را به راحتی صاحب مسکن نماییم. گفتنی است ابوالفضل کفشدوزی رییس دایره امور اعتباری مدیریت و یعقوب علیپور رییس دایره ارتباطات و بازاریابی مدیریت، هر کدام طی سخنانی به تشریح سیاست های اعتباری سال جاری و مزیت های موجود در بانک مسکن پرداختند و به مسایل و موارد مطرح شده توسط حاضرین پاسخ لازم را ارایه نمودند.
آخرین بروزرسانی 1398/5/1