فهرست اخبار فهرست اخبار

عیادت از همکاران

عیادت از همکاران

مدیر شعب استان آذربایجان شرقی به همراه هیاتی، از همکار بازنشسته، جعفر محمدپور خوش کردار عیادت کرد.
امیر رنجبریان مدیر شعب بانک مسکن استان آذربایجان شرقی به همراه هیاتی متشکل از همکاران شاغل و بازنشسته، با حضور در منزل جعفر محمدپور خوش کردار همکار بازنشسته، که به علت بیماری در منزل بستری بوده و اخیرا نیز فرزند جوانش به رحمت ایزدی پیوسته، عیادت کردند. در ضمن حسین رضایی، معاون اداری و پشتیبانی مدیریت شعب استان نیز به همراه هیاتی از رحیم اسمعیلی، همکار شعبه مرکزی تبریز که به علت بیماری در منزل بستری شده بود، عیادت و دلجویی نمود.
آخرین بروزرسانی 1398/2/10