فهرست اخبار فهرست اخبار

جلسه بازاریابی شعبه آزادی تبریز

جلسه بازاریابی شعبه آزادی تبریز

به منظور ارتقای جایگاه شعبه آزادی تبریز در ارزیابی عملکرد پایان سال، جلسه بازاریابی شعبه برگزار شد.
جلسه بازاریابی شعبه آزادی تبریز با حضور رییس و معاون و کارکنان شعبه آزادی تبریز و رییس دایره ارتباطات و بازاریابی، در سالن معاملات شعبه برگزار گردید. در این جلسه علی رفعتی، رییس شعبه آزادی تبریز طی سخنانی هدف از تشکیل این جلسه را برنامه ریزی برای ارتقای جایگاه شعبه در ارزیابی عملکرد پایان سال جاری بیان نمود و تلاش دسته جمعی همکاران را به منظور تحقق این هدف خواستار شد. یعقوب علیپور رییس دایره ارتباطات و بازاریابی مدیریت نیز طی سخنانی از تشکیل گروه های مذاکره و انجام بازاریابی در محدوده جغرافیایی شعبه خبر داد و مطالبی را در زمینه بازاریابی نوین خدمات بانکی به همکاران ایراد نمود. در پایان این جلسه معاون شعبه آزادی تبریز و هر یک از همکاران شعبه، نکته نظرات خود را برای دسترسی سریع به اهداف ترسیم شده بیان نمودند.
آخرین بروزرسانی 1397/9/29