کمیته بازاریابی تیر ماه سال جاری استان آذربایجان شرقی در شهرستان مراغه برگزار گردید.

کمیته بازاریابی تیر ماه سال جاری استان آذربایجان شرقی در شهرستان مراغه برگزار گردید.

کمیته بازاریابی تیر ماه سال جاری استان آذربایجان شرقی در شهرستان مراغه برگزار گردید.

باتوجه به شرایط حاکم بر مناطق جغرافیایی مختلف و به منظور بهره گیری از نکته نظرات همکاران برای اتخاذ تصمیمات موثر، جلسه کمیته بازاریابی تیر ماه سال جاری استان آذربایجان شرقی با حضور روسای شعب 12 شعبه تحت پوشش حوزه جنوب استان، در شهرستان مراغه برگزار شد.
در این جلسه که معاون مدیر شعب استان، رئیس و معاون حوزه جنوب استان، روسای دوایر ارتباطات و بازاریابی و امور اعتباری مدیریت نیز حضور داشتند، رفتارهای مردم منطقه در زمینه جذب منابع و وصول مطالبات با توجه به فرهنگ شهرستانها مطرح و ضمن بحث و گفتگو و تبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ و صورتجلسه مربوطه تنظیم شد. در پایان جلسه صورتجلسه تنظیمی به امضای هر یک از حاضرین در جلسه رسید.
آخرین بروزرسانی 1400/4/22