تازه های اخبار تازه های اخبار

رصد تعداد پروانه های ساختمانی صادره توسط شهرداریهای مناطق مربوط به اسقرار شعب، به منظوربازاریابی پروژه ها یرای پرداخت تسهیلات مسکن، یکی از وظایف اصلی شعب می باشد.

سفر یک روزه دکتر محمودشایان، مدیر عامل بانک مسکن به استان آذربایجان شرقی

همزمان با هفته بانکداری اسلامی، دکتر محمود شایان مدیر عامل بانک مسکن در سفر یک روزه خود به استان آذربایجان شرقی به همراه سجودی مدیر امور حراست بانک، ضمن حضور در شعبه مرکزی تبریز، با روسای شعب تبریز تشکیل جلسه داد و از پروژه های آیمان و ارغوان شرکت سرمایه گذاری مسکن در تبریز بازدید به عمل آورد.
مدیر عامل بانک مسکن در ابتدای سفر یک روزه خود به این استان، ابتداء در شعبه مرکزی تبریز حضور یافت و بعد از استماع صحبت های تعدادی از همکاران این شعبه در سالن همایش مدیریت شعب این استان در جمع مسئولین مدیریت و روسای شعب تبریز و دوایر مدیریت حاضر و در جلسه مربوطه با رعایت موازین بهداشتی شرکت و به ایراد سخن پرداخت. این سفر یک روزه با بازدید از روند اجرایی پروژه مجتمع مسکونی 1446 واحدی آیمان تبریز و پروژه مجتمع مسکونی 98 واحدی ارغوان رشدیه تبریز که توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب کشور در حال احداث می باشد پایان پذیرفت.
آخرین بروزرسانی 1400/6/20