تازه های اخبار تازه های اخبار

شهروند تبریزی با اقدامی به موقع و بجا، از بروز آتش سوزی در انبار بانک مسکن، جلوگیری کرد.

ولی درستی یکی از شهروندان تبریزی که در دکه مطبوعاتی جلوی انبار بانک مسکن مدیریت شعب این استان، مشغول به کسب و کار می باشد از شعله ور شدن آتش هیتر انبار بانک مسکن جلوگیری کرد
ولی درستی یکی از شهروندان تبریزی که در دکه مطبوعاتی جلوی انبار بانک مسکن مدیریت شعب این استان، مشغول به کسب و کار می باشد از شعله ور شدن آتش هیتر انبار بانک مسکن جلوگیری کرد و مانع از گسترش شعله های آتش به داخل انبار شد و قبل از رسیدن ماموران آتش نشانی به تنهایی با کمک کپسول آتش نشانی یکی از مغازه داران، اقدام به خاموش کردن آتش نمود و از وارد آمدن خسارات زیادی به بانک جلوگیری کرد.
با توجه به تایید موضوع، توسط حوزه حراست مدیریت ، روابط عمومی مدیریت شعب استان به منظور ارج نهادن به این اقدام، وی را به مدیریت دعوت و با اهدای لوح سپاس و هدایایی، توسط مهدی احمدی مدیر شعب استان، از وی تقدیر و تشکر به عمل آورد.
آخرین بروزرسانی 1395/7/4