تازه های اخبار تازه های اخبار

اشرافیت کامل همکاران به خدمات بانک، یکی از عوامل مهم در بازاریابی و عدم خروج منابع از بانک می باشد.

جلسه کمیته بازاریابی مدیریت شعب استان آذربایجان شرقی

جلسه کمیته بازاریابی مدیریت شعب استان با حضور مهدی احمدی مدیرشعب این استان و امیررنجبریان معاون مالی و فناوری مدیریت شعب استان و اعضای این کمیته در سالن جلسه مدیریت تشکیل شد و در خصوص راهکارهای مناسب بازاریابی هدفمند و شناخت بازارهای جدید و موانع موجوددر بازاریابی و آسیب شناسی در این خصوص بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
دراین جلسه بر لزوم شناخت همکاران نسبت به ابزارهای جدید موجود در بانک و بهره گیری آنان ازاین ابزارها در بازاریابی ها تاکید گردید و سیاست های کلی بازاریابی و جذب منابع در بانک تشریح شد.
مهدی احمدی مدیر شعب استان طی سخنانی برکاهش هزینه های بانک تاکید کرد و افزود: همکاران باید با کارمزد محور کردن فعالیت ها و خدمات بانک، هزینه ها را کاهش دهند تا بتوانیم قیمت تمام شده پول رادر بانک و استان پایین آوریم.
وی اشرافیت کامل همکاران به خدمات بانک را یکی از عوامل مهم در بازاریابی و عدم خروج منابع از بانک عنوان نمود و ادامه داد: همکاری که به دستورالعمل ها و خدمات بانک مسکن اشرافیت داشته باشد بهتر می تواند تکریم ارباب رجوع را عملی کند و رضایت مشتریان را بدست آورد و مشتریان گذری را به مشتریان ثابت تبدیل نماید.
مدیر شعب استان در پایان سخنان خود به شعار خواستن، توانستن است تاکید کرد و ضمن تشکر از تلاشهای آقایان علی دلاویز، احمد کریمی و عبداله ایمانی که در وصول مطالبات روستایی بامراجعه به روستاها در استان، به صورت شبانه روزی زحمت می کشند و به نتایج خوبی دست یافته اند، رایکی از مصادیق عینی تحقق این شعار عنوان نمود.
احمدی در پایان سخنان خود همکاران را درکمیته بازاریابی، به همفکری زیاد و تولید ایده های جدید فراخواند و عملیاتی شدن این تفکرات را از عوامل موفقیت در استان برشمرد.
آخرین بروزرسانی 1394/11/19