تازه های اخبار تازه های اخبار

تحقق اهداف 115 درصدی منابع مدیریت شعب استان آذربایجان شرقی

مدیریت شعب بانک مسکن استان آذربایجان شرقی توانست اهداف تعیین شده خود دردرزمینه جذب منابع را 115 درصد محقق نماید.

مهدی احمدی مدیرشعب استان آذربایجان شرقی، طی نشستی که با روسای شعب و دوایر مدیریت شعب این استان داشت عملکرد 6 ماهه اول سال جاری را برای حاضرین تشریح نمود و خواستار تلاش بیشتر همکاران در زمینه جذب منابع و وصول مطالبات معوق، تاپایان شهریور ماه گردید.
دراین نشست که بعد از برگزاری کلاس و ویدیوکنفرانس اداره کل آموزش برگزار گردید مهدی احمدی مدیر شعب این استان قیمت تمام شده پول را دراستان، تاپایان مرداد ماه سال جاری 4/23 اعلام کردو افزود: برای اینکه بتوانیم به موفقیت های بهتری برسیم و عملکرد مطلوبی رادراستان شاهد باشیم باید به سمت جذب منابع صفر درصدی برویم و تلاش خودرا در این زمینه مضاعف کنیم.
احمدی کل منابع استان را بدون احتساب حسابهای دولتی 139/18 میلیارد ریال، با 39/15 درصد رشد اعلام کرد و از تحقق 115 درصدی اهداف تعیین شده برای مدیریت شعب این استان در خصوص جذب منابع در 5 ماه نخست سال جاری خبر داد.
احمدی در ادامه سخنان خود ضمن تاکید بر افتتاح حساب صندوق پس انداز مسکن یکم و لزوم تلاش بیشتر همکاران در این زمینه خاطر نشان کرد: تاکنون توانسته ایم با افتتاح 710 فقره از این حساب، رتبه هشتم را در تعداد و رتبه دهم را در مبلغ، در سطح کشور به خود اختصاص دهیم.
وی در ادامه سخنان خود ضمن تاکید بربازاریابی مویرگی، و تبدیل آن به فرهنگ سازمانی در بین همکاران، داشتن برنامه رایکی از عوامل موفقیت شعب دانست و افزود همکاران باید اطلاعات بانکی خود را افزایش دهند و با تسلط بر ابزارهای موجود در بانک با تمام قوا در مذاکرات بازاریابی شرکت نمایند.
احمدی در پایان سخنان خود ضمن بیان مطالبی درباره طرح مهرگان و صندوق سرمایه گذاری آباد، مطالب مطرح شده در جلسه ویدیو کنفرانس با مدیر عامل محترم بانک را تشریح نمود.
آخرین بروزرسانی 1394/11/19