تازه های اخبار تازه های اخبار

بررسی عملکرد شرکت آسان پرداخت پرشین در استان آذربایجان شرقی

بررسی عملکرد شرکت آسان پرداخت پرشین در استان آذربایجان شرقی

به منظور رسیدگی به مسایل و مشکلات کارت خوان های فروشگاهی استان، جلسه ای با حضور مهدی احمدی مدیر شعب استان آذربایجان شرقی، امیر رنجبریان معاون مالی و فناوری مدیریت شعب استان، صفری پور رییس دایره کنترل و نظارت و توسعه سیستمهای اداره کل خدمات نوین، کلهرکارشناس دایره کنترل و نظارت توسعه سیستم های اداره کل خدمات نوین، حضایی مسیول پروژه های بانکی دفتر مرکزی شرکت آسان پرداخت پرشین، منصوری نماینده استانی شرکت پرشین سوییچ، رجبی رییس دایره سیستمها ، علیپور کارشناس بازاریابی مدیریت و ساداتی همکار بازاریاب، در محل مدیریت شعب استان تشکیل شد.
به منظور رسیدگی به مسایل و مشکلات کارت خوان های فروشگاهی استان، جلسه ای با حضور مهدی احمدی مدیر شعب استان آذربایجان شرقی، امیر رنجبریان معاون مالی و فناوری مدیریت شعب استان، صفری پور رییس دایره کنترل و نظارت و توسعه سیستمهای اداره کل خدمات نوین، کلهرکارشناس دایره کنترل و نظارت توسعه سیستم های اداره کل خدمات نوین، حضایی مسیول پروژه های بانکی دفتر مرکزی شرکت آسان پرداخت پرشین، منصوری نماینده استانی شرکت پرشین سوییچ، رجبی رییس دایره سیستمها ، علیپور کارشناس بازاریابی مدیریت و ساداتی همکار بازاریاب، در محل مدیریت شعب استان تشکیل شد.
در ابتدای جلسه مهدی احمدی مدیر شعب استان طی سخنانی به اهمیت و جایگاه POS های فروشگاهی در جذب منابع اشاره نمود و اظهار امیدواری کردنتایج این جلسه به بهبود روند واگذاری کارت خوان های فروشگاهی بیانجامد.
امیر رنجبریان، معاون مالی و فناوری استان نیز در خصوص عملکرد قبلی شرکت توضیحاتی را به حاضرین بیان نمود و خواستار بهبود هر چه سریعتر عملکرد شرکت در این زمینه گردید و پیشنهادات و راهکارهایی را نیز ارایه نمود.
علیپور کارشناس بازاریابی استان نیز فهرست مسایل و مشکلات جمع آوری شده از شعب را بین حاضرین توزیع نمود و عملکرد شرکت طرف قرارداد را در این استان تشریح و نسبت به ارایه مشکلات به صورت موردی پرداخت.
در بخش بعدی جلسه، صفری پور رییس دایره کنترل و نظارت و توسعه سیستمهای اداره کل خدمات نوین هدف از تشکیل جلسه را بهبود عملکرد شرکت در استان مطرح نمود و رهنمود خود را در این زمینه ارایه نمود.
کلهر، کارشناس دایره کنترل و نظارت توسعه سیستم های اداره کل خدمات نوین، آمارهای POS های فروشگاهی استان را به حاضرین اعلام نمود و در خصوص بهبود روند اطلاع رسانی به پذیرندگان و رفع خرابی دستگاهها توضیحاتی را مطرح کرد.
حضایی، مسیول پروژه های بانکی دفتر مرکزی شرکت آسان پرداخت پرشین، در خصوص مسایل فنی و تخصصی شرکت توضیحاتی را به حاضرین ارایه نمود و خواستار انعکاس صورت جلسات ماهانه استانی به دفتر مرکزی، به منظور بررسی مشکلات گردید و در طول جلسه به سوالات کارشناسان اداره کل خدمات نوین و بانک پاسخ های لازم را ارایه نمود.
درادامه جلسه رجبی رییس دایره سیستمها و ساداتی همکار بازاریاب، هر کدام به بیان مسایل و مشکلات موجود در استان پرداختند. و خواستار رفع این مشکلات از مسیولین امر شدند.
در پایان جلسه تصمیماتی اتخاذ گردید و بانک و شرکت پرشین، ملزم به رعایت آنها شدند.
آخرین بروزرسانی 1394/4/21