تازه های اخبار تازه های اخبار

ملاقات با همکار در بیمارستان

ملاقات با همکار در بیمارستان

محبوب قرصی ،معاون اجرایی مدیریت شعب استان به همراه هیاتی، با حضور در بیمارستان شمس تبریز از آقای سید ابراهیم صافی همکار شعبه عجب شیر که به علت عارضه قلبی در بخش قلب این بیمارستان بستری می باشد ملاقات کرد و از نزدیک جویای حال وی شده و در جریان روند مداوای وی قرار گرفت.
محبوب قرصی ،معاون اجرایی مدیریت شعب استان به همراه هیاتی، با حضور در بیمارستان شمس تبریز از آقای سید ابراهیم صافی همکار شعبه عجب شیر که به علت عارضه قلبی در بخش قلب این بیمارستان بستری می باشد ملاقات کرد و از نزدیک جویای حال وی شده و در جریان روند مداوای وی قرار گرفت.
در این ملاقات محبوب قرصی از درگاه ایزد منان، برای تمامی مریضان و ایشان آرزوی تندرستی و سلامتی و شفای آجل نمود.
آخرین بروزرسانی 1394/4/21