تازه های اخبار تازه های اخبار

رضایت کامل انبوه سازان استان از خدمات بانک مسکن

نشست با انبوه سازان استان

مهدی احمدی مدیر شعب استان به همراه معاونین اجرایی ، اداری و پشتیبانی مدیریت ، رییس دایره امور اعتباری ، کارشناسان بازاریابی و روابط عمومی مدیریت ، نشست دوم خود را با انبوه سازان این استان برگزار نموده و بر لزوم تعامل هرچه بیشتر بانک و انبوه سازان تاکید نمودند.
مهدی احمدی مدیر شعب استان به همراه معاونین اجرایی ، اداری و پشتیبانی مدیریت ، رییس دایره امور اعتباری ، کارشناسان بازاریابی و روابط عمومی مدیریت ، نشست دوم خود را با انبوه سازان این استان برگزار نموده و بر لزوم تعامل هرچه بیشتر بانک و انبوه سازان تاکید نمودند.
برزگر رییس انبوه سازان کل کشور و استان، طی سخنانی رضایت کامل خود را از خدمات بانک مسکن در سالهای متمادی گذشته ابراز نمود و پیشنهادات خود را در خصوص پروژه های مسکن مهر و ایجاد تعامل سازنده و اجرایی بین طرفین مطرح نمود و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.
آخرین بروزرسانی 1394/4/21