عیادت از همکار بازنشسته

عیادت از همکار بازنشسته

خلیل ایمانی بخشایش معاون اداری و پشتیبانی مدیریت شعب استان به همراه هیات همراه در منزل سیدهاشم خاتمیان اسکویی حاضر شده و از ایشان عیادت و دلجویی نمودند

 خلیل ایمانی بخشایش معاون اداری و پشتیبانی مدیریت شعب استان به همراه هیات همراه در منزل سیدهاشم خاتمیان اسکویی حاضر شده و از ایشان عیادت و دلجویی نمودند
خاتمیان در سال 1375 به افتخار بازنشستگی نایل گردید و هم اکنون در شهر اسکو ساکن می باشد که در چند سال گذشته به دلیل بیماری پارکینسون در منزل بستری می باشد

آخرین بروزرسانی 1395/11/4