مصاحبه با روسای شعب موفق، در مدیریت شعب استان آذربایجان شرقی

مصاحبه با روسای شعب موفق، در مدیریت شعب استان آذربایجان شرقی

همانطور که در اخبار های قبلی منتشر شد، بانک مسکن استان آذربایجان شرقی توانست با تلاش تمامی کارکنان خود در موفقیتی منحصر به فرد، همزمان، هم به ارتقای دو پله ای در بین بانکهای استان و هم به مقام نخست در ارزیابی عملکرد سال 1394 در بین مدیریتهای سراسر کشور دست یابد.
در همین راستا به منظور ارج نهادن به تلاشهای همکاران با روسای پنج شعبه تاثیرگذار در این موفقیت ها ، آقایان اکبر پورآقا، رییس شعبه شهید مطهری میانه، منصور رضایی رییس شعبه خواجه نصیر مراغه، مقصود بهروزی، رییس شعبه آزادی تبریز، هوشنگ نورعینی، رییس شعبه هادی شهر و جعفر بزمی رییس شعبه فجر تبریز، گفتگویی انجام یافته که به شرح زیر از نظرگرامیتان می گذرد:
سوال اول: عملکرد شعبه را در بخش های جذب منابع، وصول مطالبات و تسهیلات اعطایی بیان کنید؟
اکبر پورآقا، رییس شعبه شهید مطهری میانه:
شعبه شهید مطهری میانه با استعانت از خداوند متعال ، برنامه ریزی دقیق ، منسجم و هدفمند و تلاش ، جدییت، پیگیری توام با احساس مسیولیت بالای همکاران توانست طی 12ماه سال 1394 جایگاه اول مدیریت در ارزیابی عملکرد (ششماهه اول و دوم) و همچنین جذب منابع را به خود اختصاص دهد بنحوی که کل منابع شعبه 125.4درصد و منابع قرض الحسنه جاری 534.3درصد ، صدور ضمانتنامه 371درصد و اعطای تسهیلات 28درصد رشد نسبت به سال 1393 داشته است و همچنین موفق به کاهش NPL به زیر 1درصد (به نحوی که بدون درنظر گرفتن مطالبات روستایی این شاخص مهم به صفر نیل می کند) گردیده است.
منصور رضایی رییس شعبه خواجه نصیر مراغه:
شعبه خواجه نصیر مراغه توانسته است در زمینه های رشد منابع از 627میلیارد ریال به 921میلیارد ریال ،کاهش مطالبات از 53 میلیاردریال به 50 میلیارد ریال ، رشد تسهیلات اعطایی و تحقق کلیه اهداف تعین شده در سال 94 به نحو مطلوبی عمل کند.
مقصود بهروزی، رییس شعبه آزادی تبریز:
دربخش جذب منابع شعبه طبق تاکیدات مدیرعامل محترم بانک رشد ملایم ومداومی را از ابتدای سال 94 آغاز نمود ، بطوریکه مانده منابع شعبه از 775 میلیارد ریال به مبلغ 1.046 میلیارد ریال در پایان سال94 ( سپرده های بانکی 947 میلیاردریال و سرمایه گذاری آباد 99 میلیارد ریال ) رسید .
دربخش وصول مطالبات به دلیل فروش واحدهای مسکن مهر و عدم تحویل واحدها از طرف سازندگان ، اکثر این خریداران از پرداخت اقساط خودداری نمودند به طوریکه شاهد افزایش مطالبات سررسید گذشته و معوق در بخش عقود مبادله بوده ولی دربخش عقود مشارکتی شعبه ، هیچ پرونده سررسید گذشته یا معوق ندارد .
دربخش وصول نقدی شعبه به تحقق هدف 151 درصدی درپایان سال 94 دست پیدا کرد .
دربحث تسهیلات اعطایی ، شعبه با ملحوظ نظر قراردادن چشم انداز ترسیم شده برای بانک به منظور فعالیت در زمینه تخصصی خود یعنی بخش مسکن ، اقدام به پرداخت تسهیلات خرید خانه ، مشارکت مدنی و جعاله و ... نموده و مبلغ تسهیلات اعطایی شعبه از رقم 1.537 میلیارد ریال به مبلغ 1.831 میلیارد ریال در پایان سال 94 رسید .
هوشنگ نورعینی، رییس شعبه هادی شهر:
با همکاری و تلاش شبانه روزی همکاران و تکریم ارباب رجوع شعبه هادیشهر در پایان سال 94 نسبت به ابتدای سال با جذب منابعی بالغ بر 160میلیارد ریال رشدی معادل 58% را کسب نموده است و منابع شعبه از مرز 442میلیارد ریال گذشته است و در خصوص پرداخت تسهیلات نیز با پرداخت مبلغ 100میلیارد ریال در طی سال مانده تسهیلات شعبه به مبلغ 833میلیارد ریال بالغ گردیده است و در خصوص صدور ضمانت نامه با پرداخت مبلغ 16میلیارد ریال رتبه اول را در بخش صدور ضمانتنامه در استان بدست آورد و در خصوص مطالبات نیز با برنامه ریزی منظم و کار گروهی و همچنین کنترل و استخراج به موقع آمار توسط کارکنان مدیریت و پیگیری مستمر کارکنان شعبه باعث کاهش مطالبات شده که NPL زیر 2% شعبه در پایان سال موید این مطلب می‌باشد. تحقق این موفقیت ها در گرو کار گروهی و برنامه ریزی و همدلی کلیه همکاران شعبه و همراهی و راهنمایی تمامی عوامل مدیریت و مدیر محترم شعب استان می‌باشد.
جعفر بزمی رییس شعبه فجر تبریز:
عملکرد شعبه درجذب منابع به لطف و عنایت خدا خیلی خوب بود بطوریکه مانده منابع شعبه ازمبلغ183میلیاردریال درسال93به مبلغ 309میلیاردریال درسال94افزایش یافت که رشد69 درصدی را نشان می دهد و 115درصد تحقق اهداف داشتیم که از متوسط رشد مدیریت بیشتر بود. همچنین با توجه به اهداف اعلامی ازسوی مدیریت شعب استان ، شعبه فجرتبریزجزو برترین ها بود و همیشه دربالای جدول قرارداشت و درخصوص تسهیلات اعطایی و وصول مطالبات موفقیت خوبی داشتیم .
سوال دوم: عوامل موثر در موفقیت شعبه را در هر یک از موارد فوق شرح دهید؟
اکبر پورآقا، رییس شعبه شهید مطهری میانه:
همانگونه که مستحضرند منابع انسانی هر سازمان بزرگترین سرمایه آن سازمان می باشد لذا در این راستا شعبه ضمن توجه به خواسته های بحق همکاران، روحیه همدلی و همسویی با اهداف سازمان را تقویت و به منظور تشویق همکاران به تلاش مضاعف ، نسبت به هدفمند نمودن کلیه پرداختیها(اضافه کار ، پاداش و...) بر اساس آیتم های تعریف شده در بخشهای مختلف بانکداری اقدام نمود که این امر ضمن ایجاد رقابت سالم در بین همکاران ، عدالت در پرداختی ها را شامل و رضایت همکاران را تامین نمود.
همچنین توجه به مشتریان بعنوان مهمترین مولفه در رشد و بقا سازمان و تعامل مناسب با ایشان همواره مدنظر شعبه بوده و با تقویت این باور در همکاران که در دنیای رقابتی امروز بازاریابی یکی از مولفه های اساسی در بقا سازمان می باشد نسبت به افزایش تعداد مشتریان از طریق بازاریابی مویرگی و تامین رضایتمندی ایشان اقدام گردید.
منصور رضایی رییس شعبه خواجه نصیر مراغه:
عوامل بسیاری در موفقیت شعبه دخیل بوده که اهم آنها عبارتند از :
باور به پیشرفت والقای آن به کارکنان، به روزبودن اطلاعات کلیه همکاران شعبه، سوق دادن مشتری به سوی بانکداری الکترونیک و مجازی سبب کمتر شدن آمار مراجعه کنندگان به شعبه که نهایتاً فرصتی مناسب را برای تمرکز برروی برنامه ریزی در حوزه های جذب منابع و بازاریابی و وصول مطالبات فراهم می سازد، همدلی و تلاش دسته جمعی کلیه کارکنان، هدفمند نمودن نظام تخصیص پاداش واضافه کاری براساس میزان توفیق هریک از کارکنان در ایفای نقش مورد انتظار در تحقق اهداف تعین شده
مقصود بهروزی، رییس شعبه آزادی تبریز:
بدون شک کار تیمی و وجود نیروهای کاربلد و متعهد از عوامل موفقیت هر سازمانی است شعبه آزادی تبریز نیز با داشتن همکارانی متعهد و متخصص در زمینه بانکی به این موفقیت ها در سال 94 دست پیدا کرده و بدون همکاری وهمیاری آنها رسیدن به این موفقیت امکان پذیر نمی شد .
شعبه در بخش منابع با بکار گیری شیوه های بازار یابی داخلی ( مراجعین به شعبه و تسهیلات گیرندگان ) و بازاریابی بیرونی و تشریح مزیت های رقابتی بانک به این موفقیت دست پیدا کرده است .
دربخش مطالبات علیرغم افزایش در بخش عقود مباله ای به دلایل ذکر شده ، تمام پرو نده های مشارکت مدنی ومضاربه و ضمانتنامه قبل از سررسید بررسی و تعیین تکلیف گردیده و شعبه دراین بخش فاقد مطالبات میباشد .
دربخش تسهیلات اعطایی ، شعبه با بررسی تقاضای مشتریان و بررسی وضعیت اعتباری ورعایت بهداشت اعتباری اقدام به پرداخت تسهیلات نموده به طوریکه علیرغم پرداخت حدود 300 میلیارد ریال تسهیلات درسال 94 هیچ پرونده مشکل داری برای شعبه ایجاد نشده است .
هوشنگ نورعینی، رییس شعبه هادی شهر:
مسیولیت پذیری و نحوه برخورد همکاران با مشتریان و ایجاد فضای همدلی و تعامل بین همکاران و انجام به موقع درخواست های مشتریان و ارایه خدمات با سرعت و دقت و کاهش زمان ارایه خدمات و ارایه طرحهای جدید در زمانهای متفاوت ازعوامل موثر در موفقیت شعبه در جذب منابع می‌باشد.
برقراری تعامل موثر و مثبت با گیرنده تسهیلات و شناسایی و پیگیری پرونده مشارکت قبل از سررسید و برنامه ریزی منظم در طول سال و ارسال اخطار و مراجعه حضوری به محل سکونت و ارسال پیامک گروهی و تقسیم بندی قراردادهای تسهیلاتی بین کارکنان و پیگیری مداوم از عوامل موثر در وصول و کاهش مطالبات می‌باشد.
جعفر بزمی رییس شعبه فجر تبریز:
به نظر بنده خودباوری ، ایجادروحیه نشاط ، برنامه ریزی منسجم ،کارگروهی ، نهادینه کردن فرهنگ بازاریابی ، تکریم ارباب ورجوع ، تعیین هدف برای کارکنان وایجادحساسیت بین همکاران درخصوص تغییرات بوجودآمده ازمهمترین عوامل موفقیت شعبه بشمارمی آید. همچنین تاکید براصل مشتری مداری ، انجام به موقع درخواست مشتریان و تعامل کارکنان با مشتریان از عوامل موثردراین موفقیت است. بازاریابی هدفمندداخلی و اطلاع رسانی به موقع محصولات جدید و برجسته نمودن مزایای رقابتی محصولات بانک و نیزتلاش برای حل مشکلات مشتریان درچارچوب ضوابط ورعایت بهداشت اعتباری از دیگرعوامل موفقیت شعبه می باشد.
سوال سوم : چه اقداماتی را برای جلب رضایت مشتریان در راستای موفقیت شعبه انجام داده اید ؟
اکبر پورآقا، رییس شعبه شهید مطهری میانه:
یکی از مولفه های اساسی و تاثیر گذار در بقا و پیشرفت هر سازمانی مشتریان آن سازمان می باشد لذا شعبه با علم به اینکه مشتریان راضی مستعد، تبدیل به مشتریان وفادار بوده و خود به عنوان تبلیغ کننده برای بانک خواهند بود اصل اساسی تکریم ارباب رجوع و برآوردن خواسته های به حق و منطقی مشتریان، توام با دقت و سرعت در ارایه خدمات را سرلوحه کار قرار داده و تمامی مشتریان را مشتری ویژه تلقی و نهایت دقت در جلب رضایت ایشان 
توسط تک تک همکاران صورت می پذیرد. بدیهی است با لحاظ این امر که مشتریان ویژه جایگاه و خدمات ویژه ای می طلبند علاوه بر ارایه خدمات ویژه، رابطه ای دوستانه توام با رعایت اخلاق اداری و سازمانی با ایشان توسط تمامی همکاران برقرار می گردد.
منصور رضایی رییس شعبه خواجه نصیر مراغه:
مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع به منظور ارتباط مستمر و وفادارسازی مشتریان ، اختصاص صندوق واحد برای مشتریان هدف در راستای جلب رضایت آنان، همچنین با حضور در محل کار مشتریان ویژه و تقدیر از آنها به منظور ارج نهادن به جایگاه آنها بستر مناسب برای تعاملات مالی با مشتریان را ایجاد ونیازهای آنان را شناسایی نموده و انتظارات مالی سپرده گذاران را برآورده می کنیم، شرکت در انواع مراسم ترحیم وجشن مشتریان با طرق مختلف.
مقصود بهروزی، رییس شعبه آزادی تبریز:
امروزه درسازمانها هدف اول وآخر جلب رضایت مشتری با روشهای ایجاد ارزش افزوده بیشتر ، جوابگویی به نیاز های پاسخگویی نشده و .... میباشد . 
همکاران این شعبه نیز با رعایت مرزهای مشتری مداری وقانون مداری ، در تلاش برای جلب رضایت مراجعین گذری و مشتریان دایمی شعبه بوده و از هیچ تلاش و کوششی ، علیرغم محدودیت های موجود و مشکلات فنی ( تعدد سیستم های رایانه ای) دریغ نمی کنند .
کسب مهارت ها و شرکت در دوره های آموزشی برگزار شده از طرف اداره آموزش ، شرکت در جلسه های بخشنامه خوانی و کسب تحصیلات عالیه از دیگر اقدامات همکاران این شعبه به منطور افزایش توانمندیها و مهارت های خود برای پاسخگویی به تقاضاهای مشتریان و جلب رضایت آنها درسال 94 بوده و این روند درسال 95 نیز ادامه خواهد داشت.
هوشنگ نورعینی، رییس شعبه هادی شهر:
تکریم ارباب رجوع و جلب رضایت مشتریان و گوش دادن و توجه نمودن به سخنان مشتری به عنوان اولین اصل در وفادار سازی مشتریان مورد توجه کارکنان شعبه قرار گرفته است.
مطالعه مداوم و مستمر بخشنامه ها و به روز بودن اطلاعات جهت ارایه خدمات بهتر و مطلوب‌تر به مشتریان و ارایه خدمات با سعه صدر و ارسال هدایای مشخص برای مشتریان هدف شعبه و مشایعت نمودن مشتریان هدف و ارایه خدمات بهینه به مشتریان و حفظ ارتباط موثر با مشتریان قدیمی و کمک گرفتن از آنها برای جذب مشتریان جدید و شرکت در مراسمات شادی و غم آنان از دیگر اقدامات انجام گرفته برای رضایتمندی مشتریان از طرف شعبه می‌باشد.
جعفر بزمی رییس شعبه فجر تبریز:
باورعمومی براین است که موفقیت وپیشرفت هرسازمانی درگرو موفقیت ورضایت مندی مشتریان است بنابرین با ارج نهادن به مشتری و برآورد نمودن خواسته های ایشان ، برخورد محترمانه وتلاش درانجام اموربانکی وارایه خدمات درکمترین زمان ممکن و بالابردن سطح کیفیت خدمات و ارایه خدمات بانکداری الکترونیکی به مشتریان و آموزشهای لازم به منظورتسهیل دراستفاده از این خدمات ، اطلاع رسانی شفاف در خصوص محصولات جدید بانک با ارسال پیامک یا تماس تلفنی و یا هنگام مراجعه حضوری مشتری به شعبه و یا حتی حضور در محل کار ایشان و شرکت در مناسبتهای خاص ، برای جلب رضایت مندی مشتریان ضروری می باشد.
سوال چهارم: چه برنامه هایی را در بازار یابی روزهای گذشته و آتی برای شعبه انجام داده و خواهید داد؟
اکبر پورآقا، رییس شعبه شهید مطهری میانه:
ضمن توجیه همکاران و آشنایی کامل آنان با بخشنامه ها علی الخصوص ابزارهای در اختیار بانک، نسبت به مشخص نمودن بازارهای هدف اقدام و از کلیه همکاران و ابزارهای دراختیار استفاده موثر بعمل می آوریم به نحوی که ضمن توجه به اصل تکریم ارباب رجوع و برآوردن خواسته های بحق و منطقی مشتریان توام با سرعت عمل و دقت لازم، درصدد جلب رضایت مشتریان درآمده و بازاریابی بیرونی را نیز به صورت هدفمند پیگیری و نتایج حاصله در جلسات مستمر مربوطه و به منظور شناخت نقاط ضعف و رفع موانع احتمالی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و نتیجه عملکرد همکاران در کلیه پرداختیها ، ارزشیابی ششماهه و تصمیمات آتی لحاظ می شود.
منصور رضایی رییس شعبه خواجه نصیر مراغه:
استفاده از توانایی های همکاران، بازاریابی برنامه ای و ارتباط با مشتریان قدیم درکنار مشتریان جدید و معرفی کالا وخدمات برتر بانک، هدایت کلیه کارکنان به بازاریابی مویرگی خصوصاً بازاریابی داخل شعبه با اتکای به اطلاعات جامع همکاران، استفاده از حساب سپرده صندوق پس انداز مسکن یکم، که به عنوان لوکوموتیو بانک بوده وتحقق هدف در این زمینه منوط به تلاش بیشتر کارکنان می باشد، تلاش درجهت پرداخت تسهیلات، صدورضمانت نامه، فعالیتهای کارمزد محور، فعال سازی بانکداری الکترونیکی و ترغیب مشتریان به استفاده از این خدمات، کاهش NPL و وصول مطالبات، جذب منابع صفر درصدی جزو برنامه های اصلی شعبه بوده که می بایستی کلیه کارکنان با آموزشهای لازم ، اطلاعات لازم و کافی را کسب نموده تا بتوانند در مراحل اولیه به نحو احسن اصول بازاریابی را بجا آورده و نهایتاً به اهداف تعیین شده با روابط عمومی قوی و مناسب با مشتریان برسند.
مقصود بهروزی، رییس شعبه آزادی تبریز:
بازاریابی به عنوان اصل مورد قبول تمام سازمانها و شرکتهای امروزی برای فروش خدمات و محصولات تولیدی خود میباشد و هرسازمانی با توجه به ساختار واستراتژی سازمانی خود از روشهای بازاریابی متفاوتی استفاده میکند .
این شعبه دردو بخش بازاریابی داخلی ( مراجعین گذری و غیر دایمی و تسهیلات گیرندگان و کارکنان ) و بازاریابی بیرونی ( مراجعه به شرکتها وسازمانها ) فعالیت نموده و با تشریح مزیت های رقابتی محصولات بانک و اخذ نیازهای بانکی و مالی شرکتها و با بررسی تقاضاها و نیازهای مشتریان بازاریابی شده و درصورت لزوم مکاتبه با مدیریت شعب استان، اقدام نموده تا اذهان مشتریان را بیشتر به سمت بانک مسکن معطوف نماید. 
تعیین و مشخص نمودن بازار هدف شعبه با توجه به فرمایشات مدیر عامل محترم بانک به منظور فعالیت به عنوان بانک تخصصی و توسعه ای وانسجام هرچه بیشتر تیم بازار یابی شعبه و مستند سازی دقیق تر فعالیت های بازاریابی به منطور بهره برداری بعدی از اقدامات شعبه در این بخش میباشد . 
هوشنگ نورعینی، رییس شعبه هادی شهر:
شناسایی مشتریان هدف و افزایش سهم آنها از سبد محصولات بانک و تشریح مزایای انواع حسابها و تسهیلات و خدمات ارایه شده توسط بانک برای بازار هدف و تشکیل گروه، برای بازاریابی بیرون شعبه و تشریح محصولات و خدمات جدید بانک در بازاریابی ها و پیگیری بازاریابی های انجام شده و ارایه خدمات مشاوره‌ای و شناسایی نیازهای مشتریان و ارایه خدمات مورد نیاز به نحو شایسته و مطلوب بر پایه ایجاد و گسترش وفاداری و رضایتمندی مشتریان از برنامه های بازاریابی شعبه بوده و خواهد بود.
جعفر بزمی رییس شعبه فجر تبریز:
درخصوص مقوله بازاریابی اعتقاد براین است که فرهنگ بازاریابی باید با خون کارکنان عجین باشد وهرکارمندی درهرموقعیت زمانی ومکانی چه درداخل شعبه وچه درخارج ازشعبه یک بازاریاب خوب وموثربرای مجموعه باشد. مخصوصا"بازاریابی داخلی شعبه آسان ترین وکم هزینه ترین نوع بازاریابی به حساب می آید وازطریق برخوردمناسب وخوشرویی با مشتریانی که برای دریافت خدمات یاگرفتن اطلاعات به شعبه مراجعه می نمایند می توان باتشریح محصولات بانک نسبت به جذب و تبدیل آنان به مشتریان دایمی موفق شد. درخصوص بازاریابی خارجی نیز با شناخت بازارهای هدف و مراجعه حضوری به محل کار واستفاده ازتکنیک بازاریابی برپایه خلاقیت و فن مذاکره بالا، می توان به موفقیت چشمگیری دست یافت که این امربه خوبی در شعبه رعایت شده و درآینده نیز استمرار خواهد داشت . ناگفته نماند، بی شک مشتریان خاص و دایمی بهترین ابزاربرای بازاریابی می باشند. چراکه مشتری با خودش مشتری می آورد.
سوال پنجم : به منطور انسجام نیروی انسانی چه راهکارهایی را درشعبه انجام داده اید و نقش نیروی انسانی را درپیشبرد اهداف شعبه بیان کنید ؟
اکبر پورآقا، رییس شعبه شهید مطهری میانه:
مطمنا" نقطه قوت هر سازمان موفقی، منابع انسانی متعهد، متبهر و کارآمد آن می باشد لذا شعبه نیز این مهم را سرلوحه کار قرار داده ضمن تاکید بر پرورش نیروهای کارآمد، روحیه همدلی و همسویی با اهداف سازمان را در بین همکاران تقویت و تشکیل تیم کاری همسو را همواره مدنظر قرار داده و به منظور ایجاد رقابت سالم در بین همکاران ، کلیه پرداختیها و تشویقها بصورت هدفمند و با لحاظ آیتمهای از پیش تعیین شده که همسو با اهداف سازمان می باشد صورت می پذیرد.
منصور رضایی رییس شعبه خواجه نصیر مراغه:
پشتوانه موفقیت کاری نیروی انسانی ماهر و سخت کوش می باشد وشایسته سالاری مهمترین حرف در روابط کاری بوده ومسیر دستیابی به اهداف از توجه به نیروی انسانی توانمند می گذرد.
با توجه به اینکه منابع انسانی اولین و مهمترین شاخص برای رسیدن به اهداف بانک به شمارمی روند می بایستی درجهت بهره گیری بیشتر از این منابع نسبت به ایجاد انگیزه کافی در آنان برای نیل به اهداف تعیین شده اقدام و از ابزارهای تشویقی از جمله پاداش، ارتقای شغلی به منظور تحقق اهداف سازمانی اقدام نمود.
از طرفی هم انتقال عملکرد کارکنان تلاشگر به مسیولین عالی درافزایش انگیزه آنان نقش بسزای دارد.
مقصود بهروزی، رییس شعبه آزادی تبریز:
نیروی انسانی و به قول علمای علم مدیریت سرمایه های انسانی ، مهمترین سرمایه هر سازمان و شرکتی است . و نقش این سرمایه انسانی کار آمد و متعهد در پیشبرد اهداف و انجام ماموریت سازمانها و رسیدن به چشم انداز ترسیم شده برهیچ کس پوشیده نیست .
جبران خدمت این سرمایه های انسانی با دادن پاداش های مادی و معنوی و دادن آموزشهای لازم در زمینه های شغلی و روابط عمومی و برنامه ریزی و سازماندهی فعالیت کارکنان و ایفای نقش رهبری از طرف رییس شعبه و تبین ماموریت و استراتژی بانک به صورت شفاف از طرف مسیولین شعبه برای همکاران و انجام کار تیمی از راههای انسجام بخسیدن به فعالیت های نیروی انسانی میباشد .
هوشنگ نورعینی، رییس شعبه هادی شهر:
انسجام نیروی انسانی در راستای تجهیز منابع و وصول مطالبات معوق ضروری است. داشتن نیروی انسانی کارآمد در پیشبرد اهداف و موفقت هر سازمان نقش به سزایی دارد چرا که نیروی انسانی بالاترین سرمایه هر سازمان محسوب می‌شود و مهمترین عامل رسیدن به موفقیت می‌باشد. وجود کارکنان دلسوز همدل و همفکر و ارایه نظرات و ایده های خلاقانه توسط آنان و مشارکت آنان در امورات شعبه، تیمی را بوجود می‌آورد که در کوتاهترین زمان ممکن شعبه را به اهداف آرمانی خود می‌رساند با توجه به نقش بی بدیل و موثر کارکنان در رسیدن به اهداف شعبه لازم می دانم فرصت را غنیمت شمرده و از زحمات کلیه کارکنان از رده خدماتی تا معاون شعبه که موجب رشد و ترقی شعبه را فراهم کرده اند تشکر و قدردانی نمایم.
جعفر بزمی رییس شعبه فجر تبریز:
احساس همدردی باکارکنان ، تشویق ، ایجادانگیزه ، ارتقای شغلی ، رسیدگی به مشکلات همکاران ، ایجادجوی صمیمانه درمحیط کاری ، ساعات کاری قابل انعطاف ، تامین نیازهای مادی وتکریم کارکنان که درمجموع این عوامل موجب ایجاد حس وفاداری و انگیزه سخت کوشی درکارکنان گردیده و موجب انسجام نیروی انسانی خواهد شد. از طرفی پویایی هرسازمانی در مرحله اول به منابع انسانی توانمند، با مهارت و دانش کافی بستگی دارد بطوریکه امروزه در ارزیابی سازمان ها با ارزشترین سرمایه هرسازمانی، نیروی انسانی می باشدکه با به وجودآوردن حلقه اتحاد بین کارکنان و ایجاد روحیه کارتیمی در فضای صمیمی و دوستانه موجب هم افزایی و در نهایت تحقق آسان تر اهداف تعیین شده از طرف سازمان می گردد.
آخرین بروزرسانی 1395/7/4