فراگیری فنون تیراندازی پرسنل انتظامات در استان آذربایجان شرقی

فراگیری فنون تیراندازی پرسنل انتظامات در استان آذربایجان شرقی

کارکنان انتظامات حوزه حراست مدیریت شعب استان آذربایجان شرقی، به منظور آموزش مهارت های لازم در تیراندازی با دو اسلحه کلاشینکف و کلت کمری در دوره آموزشی تیراندازی شش ماهه اول سال 1395، شرکت نمودند.
این دوره با همکاری و مشارکت حوزه حراست مدیریت شعب استان و حفاظت اطلاعات ارشد آجا در استان آذربایجان شرقی برگزار گردید و پرسنل انتظامات علاوه بر کسب مهارت های تیراندازی با اصول کامل تیراندازی و کار با اسلحه در شرایط مختلف آشنا شدند.
آخرین بروزرسانی 1395/7/4