عیادت از پدر بزرگوار شهید و همکار

عیادت از پدر بزرگوار شهید و همکار

یونس بایندور رییس سابق حوزه حراست، به همراه پرویز محمدی پور معاون حفاظت پرسنلی حوزه حراست مدیریت شعب استان، با حضور در بیمارستان شهرستان هشترود، از پدر همکارمان علی اکبر حسین زاده، معاون شعبه هشترود و پدر شهید والامقام بیوک حسین زاده از شهدای 8 سال دفاع مقدس، که به علت بیماری در بیمارستان بستری می باشد عیادت کردند.
یونس بایندور رییس سابق حوزه حراست، به همراه پرویز محمدی پور معاون حفاظت پرسنلی حوزه حراست مدیریت شعب استان، با حضور در بیمارستان شهرستان هشترود، از پدر همکارمان علی اکبر حسین زاده، معاون شعبه هشترود و پدر شهید والامقام بیوک حسین زاده از شهدای 8 سال دفاع مقدس، که به علت بیماری در بیمارستان بستری می باشد عیادت کردند.
آخرین بروزرسانی 1394/11/19