اجرای طرح پایش سلامت در مدیریت شعب استان آذربایجان شرقی

اجرای طرح پایش سلامت در مدیریت شعب استان آذربایجان شرقی

در اجرای برنامه های سلامت محور اداره کل رفاه کارکنان بانک مسکن، طرح پایش سلامت کارکنان ، به منظور حصول اطمینان از سلامت کارکنان و پیشگیری از مشکلات جسمی احتمالی کارکنان، در مدیریت شعب استان آذربایجان شرقی با حضور مهدی احمدی مدیر شعب این استان، معاونین مدیریت شعب استان، روسای شعب و دوایر مدیریت، و همکاران مختلف این استان از تاریخ 6/5/94 در سطح شهر تبریز و شهرستانهای این استان آغاز و اجرای گردید.
این طرح در سه بخش خدمات آزمایشگاهی، معاینه و تفسیر نتیجه آزمایش توسط پزشک، و معاینه چشم در بین همکاران این مدیریت اجرای گردید.
آخرین بروزرسانی 1394/11/18