تازه های اخبار تازه های اخبار

با برگزاری آزمون سنجش اطلاعات شغلی کارکنان در استان بوشهر

عقیل زینلی مدیریت شعب استان بوشهر: حیات سازمان تا حدود زیادی به دانش ،آگاهی و مهارت های گوناگون و جدید بستگی دارد

با برگزاری آزمون سنجش اطلاعات شغلی کارکنان در استان بوشهر، عقیل زینلی مدیر شعب استان که از همان دقایق آغازین برگزاری آزمون به اتفاق برخی کارشناسان و روسای دوایر مدییت با حضور در شعب سطح بوشهر اقدام به نظارت بر فرایند اجرایی برگزاری آزمون مربور نموده بود با اشاره به اهمیت برگزاری آزمون سنجش اطلاعات شغلی در ارتقای دانش کارکنان در این رابطه اظهار داشت: برگزاری چندین ساله و مستمر این آزمون، بی شک اهداف متعددی از جمله سوق دادن کارکنان به مطالعه بخشنامه ها و دستورالعمل های بانک، شناسایی کارکنان نخبه، ارزیابی اثربخش دوره های آموزشی و مهارت کارکنان را به دنبال دارد.

«به نام خدا»

عقیل زینلی مدیریت شعب استان بوشهر: حیات سازمان تا حدود زیادی به دانش ،آگاهی و مهارت های گوناگون و جدید بستگی دارد

با برگزاری آزمون سنجش اطلاعات شغلی کارکنان  در استان بوشهر، عقیل زینلی مدیر شعب استان که از همان دقایق آغازین برگزاری آزمون به اتفاق برخی کارشناسان و روسای دوایر مدییت با حضور در شعب سطح بوشهر اقدام به نظارت بر فرایند اجرایی برگزاری آزمون مربور نموده بود با اشاره  به اهمیت برگزاری آزمون سنجش اطلاعات شغلی در ارتقای دانش کارکنان در این رابطه اظهار داشت: برگزاری چندین ساله و مستمر این آزمون، بی شک اهداف متعددی  از جمله سوق دادن کارکنان به مطالعه بخشنامه ها و دستورالعمل های بانک، شناسایی کارکنان نخبه، ارزیابی اثربخش دوره های آموزشی و مهارت کارکنان را به دنبال دارد.

همچنین انتظار می رود همکاران پس از برگزاری آزمون نیز با تداوم مطالعات خود در حوزه دستورالعمل های بانک، ضمن شناسایی نقاط قوت و ضعف خود در بخش های مختلف نسبت به برطرف نمودن این نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت موجود با بهره گیری از دوره های آموزشی ضمن خدمت بانک اقدام نمایند.

ایشان پویایی و آینده نگری و بهبود ارایه خدمات هر سازمان را در گرو آموزش کارکنان دانست و در این خصوص توضیح داد : آموزش باعث می شود همکاران با اهداف و استراتژی های سازمان آشنا گردند .اگر بتوانیم به مباحث آینده نگاه عمیق داشته و بر مبنای آن تصمیم گیری و برنامه ریزی کنیم یا به عبارتی
آینده پژوهی کنیم آینده خود و سازمان را با برنامه ریزی دقیق تری ترسیم خواهیم نمود.

مدیر شعب استان بوشهر ایجاد حس مثبت اندیشی در فراگیران ، انتقال تجربه همکاران موفق و افزایش نفوذ کلام ایشان را  از دیگر خصوصیات آموزش عنوان نمود.

عقیل زینلی با اشاره به نقش آموزش گفت: نقش آموزش در بهبود کیفیت و ارایه خدمات هر سازمانی بر کسی پوشیده نیست. حیات سازمان تا حدود زیادی به دانش ،آگاهی و مهارت های گوناگون و جدید بستگی دارد .

خاطر نشان می گردد به منظور سرکشی بروند اجرایی برگزاری آزمون موضوعه، دو تیم متشکل از مسوولین و کارشناسان ستاد مدیریت تشکیل که با حضور در شعب سطح شهر بوشهر برفرایند عملیاتی آزمون موصوف نظارت لازم را اعمال نمودند.

 

 

 

آخرین بروزرسانی 1399/7/15