تازه های اخبار تازه های اخبار

برگزاري جلسه بازاريابي در مديريت شعب استان بوشهر به صورت وبينار

زينلي مدير شعب استان بوشهر ضمن اشاره به اهميت موضوع پيشگيري از شيوع ويروس كرونا گفت: با توجه به اهميت حفظ سلامت همكاران و نيز ارتقاي سطح بهره وري و كاهش هزينه ها، تصميم گرفتيم اين جلسه و ساير جلسات را به صورت غير حضوري و در بستر وبينار برگزار نماييم.

 

«به نام خدا»

برگزاري جلسه بازاريابي در مديريت شعب استان بوشهر به صورت وبينار

 

       زينلي مدير شعب استان بوشهر ضمن اشاره به  اهميت موضوع پيشگيري از شيوع ويروس كرونا  گفت: با توجه به اهميت حفظ سلامت همكاران و نيز ارتقاي سطح بهره وري و كاهش هزينه ها، تصميم گرفتيم اين جلسه و ساير جلسات را به صورت غير حضوري و در بستر  وبينار  برگزار نماييم.

         وي با هدف رسیدن به موفقیت درامورجاری و تحقق اهداف بانک در بخش تجهیز منابع، ضمن بررسي مصوبات جلسه قبل،  گزارش عملكرد شعب زير مجموعه  خود استماع نمود و با بيان ديدگاه هاي خود، راهكارهايي را جهت بهبود عملكرد  ارائه نمودند.

     مدير شعب استان در اين جلسه كه بصورت وبينار با دو شعبه امام خميني بوشهر و شهرعالي شهر بوشهر برگزار مي شد گفت: بايد به دنبال راهكارهاي عملياتي به منظور تحقق اهداف بخش هاي مختلف تجهيز منابع باشيم. وي افزود به منظور جذب منابع خرد و پايدار، مي بايست  اطلاع رساني لازم به دارندگان حساب هاي مزبور از طريق پيامك به منظور تكميل موجودي حساب ها  طبق برنامه تعيين شده صورت پذيرد.

زينلي افزود: برقراري ارتباط مستمر با فعالين بخش مسكن و ساختمان علي الخصوص انبوه سازان مي تواند نقش موثري در جذب منابع به ويژه منابع صفر درصدي و بدون هزينه حساب قرض الحسنه جاري داشته باشد. ايشان ادامه داد: به منظور تقويت سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت و بلندمدت نيز مي بايست متقاضيان فسخ قراردادهاي تسهيلاتي را به افتتاح سپرده كوتاه مدت يا بلندمدت رها و توديع مبالغ مربوطه در اين حساب ها ترغيب  نمائيم . همچنين جهت بهره گيري از ظرفيت انبوه سازان فعال در استان، ايشان سركشي و بازديد ميداني از پروژه هاي در دست احداث در شهرهاي استان و مذاكره با ساكنان پروژه هاي مزبور را توصيه نمودند

 وي افزود:  در مجموع دراستان ظرفيت هاي خوبي موجود است كه بايد با تغيير و بهبود روش بازاريابي به بهترين نتيجه برسيم.

         زينلي ادامه داد: براي هر كاري راهكاري وجود دارد كه بايد با بررسي دقيق به آن برسيم و با  تقسيم بندي صحيح كارها بين همكاران، ارتباط بيشتر با آنها، ايجاد هماهنگي لازم با ايشان و فرهنگ سازي بازاريابي درون شعبه اي به اين مهم دست يابيم.

 

  

آخرین بروزرسانی 1399/4/28