تازه های اخبار تازه های اخبار

تقدير از مشتريان و همسايگان حافظ منافع بانك در اغتشاشات

مراسم تقدير و تشكر مهدي جمالوندي معاون مالي و فناوري مديريت از عباس حسين پور و اعظم محمدي به جهت نقش ارزنده و بسزايي كه در كاهش خسارات وارده در اغتشاشات به منافع بانك داشته اند در محل دفتر ايشان برگزار گرديد.

                                                                       به نام خدا

تقدير از مشتريان و همسايگان حافظ منافع بانك در اغتشاشات

 

      مراسم تقدير و تشكر  مهدي جمالوندي معاون مالي و فناوري مديريت از عباس حسين پور و اعظم محمدي  به جهت نقش ارزنده و بسزايي كه در كاهش خسارات وارده در اغتشاشات به منافع بانك داشته اند در محل دفتر ايشان برگزار گرديد.

جمالوندي با آرزوي قبولي طاعات و عبادات مهمانان گفت: بدون شك تلاش شما براي خارج نشدن شعبه اي از بانك، از مسير خدمت رساني ، شما را در اجر معنوي خانه دار نمودن ملت شريف و عدم تضييع دارايي هاي عمومي مردم نيز شريك خواهد نمود.

ايشان ادامه داد: افتخار مي كنيم كه كانون هاي خدمت رساني ما به هموطنان عزيزمان، در مجاورت انسان هاي شريف و وظيفه شناسي است كه با ايثار، مهرباني، وظيفه شناسي و فداكاري خود، ما را بيش از گذشته، قدردان اين همه لطف و عاطفه نموده اند.

وي افزود: بر خود لازم مي دانم  از طرف خود به نمايندگي از تمامي مديران و پرسنل خدوم و زحمتكش بانك به دليل نقش ارزنده و بسزايي كه در كاهش خسارات وارده به منافع بانك داشته ايد صميمانه قدرداني و تشكر نمايم.

گفتني است مهمانان هم با تشكر و قدرداني از مجموعه بانك مسكن گفتند: ما قدردان بانك مسكن هستيم و اين بانك را همانند خانه خود مي دانيم.

 

آخرین بروزرسانی 1399/3/11