تازه های اخبار تازه های اخبار

زينلي مدير شعب استان بوشهر: در راستاي برنامه تدوين شده عمل خواهيم نمود.

به منظور بررسی روند كاري پيگيري وصول مطالبات جلسه اي با حضور مدیر، معاونین مدیریت ، روسای شعب مرکزی بوشهر ، امام خميني بوشهر، ميدان حر بوشهر، مطهری بوشهر ، شهید عاشوری بوشهر و عاليشهر بوشهرو تعدادي از روساي دواير برگزار گردید.

   

به نام خدا

زينلي مدير شعب استان بوشهر: در راستاي برنامه تدوين شده عمل خواهيم نمود.

  به منظور بررسی روند كاري پيگيري وصول مطالبات جلسه اي با حضور مدیر، معاونین مدیریت ، روسای  شعب مرکزی بوشهر ، امام خميني بوشهر، ميدان حر بوشهر، مطهری بوشهر ،  شهید عاشوری بوشهر و عاليشهر بوشهرو تعدادي از روساي دواير برگزار گردید.

          در اين جلسه كه بمنظور بررسي پرونده هاي مشاركت مدني، مبادله اي ، اجرايي و تمليكي در سال جاري برگزار گرديد،  عقيل زينلي مدیر  شعب استان با تشکر  وقدر داني  از همکاران از عملکرد پیگیری وصول مطالبات در سال گذشته اظهار داشت: پيگيري وصو ل مطالبات هيچگاه نبايد متوقف شود و نبايد زمان از دست برود. پرونده هاي حقوقي بايستي با ارائه راه كار توسط دايره حقوقي در كنار مسائل قضايي پرونده ها براي وصول مطالبات اقدام گردد و با دعوت از مشتريان و با تعامل با آنان مسائل حل گردد.

   وي افزود: با برنامه ريزي در ابتداي سال و تلاش و پشتكار و در راستاي برنامه تدوين شده عمل نمودن خواهيم توانست  نسبت به كنترل و كاهش مطالبات دست يابيم. ايشان ادامه داد پيگيري برنامه ها و جلسات كميسون ها است كه ما را در روند امور توانمند مي سازد و اين محقق نمي گردد مگر با عزم راسخ و پشتكار و همراهي با شعب زير مجموعه و ايجاد رابطه صميمي با همكاران.

   گفتني است در اين جلسه روساي شعب ضمن ارائه ديدگاه هاي خود، مواردي را جهت بهبود روند كاري ارائه نمودند.

آخرین بروزرسانی 1399/2/20