تازه های اخبار تازه های اخبار

مهدي جمالوندي معاون مالي و فناوري مديريت شعب استان بوشهر: در ماه هاي متوالي جزء 2 مديريت برتر كشور بوده ايم.

جلسه بررسي عملكرد پايانه هاي فروشگاهي استان بوشهر با حضور مهدي جمالوندي معاون مالي و فن آوري مديريت، جواد امینی مسئول دفتر استانی شرکت فناوری ناواکو و كاركنان دايره مالي و فناوري مديريت برگزار گرديد.

« به نام خدا»

مهدي جمالوندي معاون مالي و فناوري مديريت شعب استان بوشهر: در ماه هاي متوالي جزء 2 مديريت برتر كشور بوده ايم.

      جلسه بررسي عملكرد پايانه هاي فروشگاهي استان بوشهر با حضور مهدي جمالوندي معاون مالي و فن آوري مديريت، جواد امینی مسئول دفتر استانی شرکت فناوری ناواکو و كاركنان دايره مالي و فناوري مديريت برگزار گرديد.

      در اين جلسه كه به منظور تقدير از عملكرد سال 1398 شركت فناوري ناواكو برگزار گرديد، جمالوندي  ضمن خوش آمدگويي به مهمانان و تشكر از تلاشي كه در راستاي توسعه بانكداري الكترونيك و ارتقاي جايگاه مديريت در بخش پايانه هاي فروشگاهي انجام شده، با تأكيد بر اثر بخشي  فعاليت پايانه ها  اظهار داشت: به منظور انجام بازاريابي هاي  هدفمند در حوزه پايانه هاي فروشگاهي و ارتقاء سطح عملكرد و بهره وري مؤثر پايانه هاي مزبور رابطين بازاريابي و رابطين بانكداري الكترونيك  با نمايندگان شركت ناواكو در استان به ساماندهي خوبي رسيده اند و شاهد  اثر بخشي مناسبي بوده ايم.  وي افزود: این دفتر ضمن برقراری تعامل مثبت با شعب و مدیریت، در بخش تحقق اهداف پایانه های فروشگاهی در ماه های متوالی جز 2 مدیریت برتر کشور قرار گرفت .

     در ادامه جواد اميني مسئول دفتر استاني شركت فناوري ناواكو به ارائه آمار عملكرد 
پايانه هاي فروشگاهي مديريت شعب استان بوشهر در شاخص هاي مختلف پرداخت.   در ادامه كارشناسان به بيان ديدگاه ها و نكته نظرات خود پرداختند.

در انتها از جواد اميني به جهت عملكرد مطلوب با اهداء هدايايي به طور ويژه تقدير بعمل آمد.


 
 

آخرین بروزرسانی 1399/1/17