تازه های اخبار تازه های اخبار

زینلی مدیر شعب استان بوشهر: پشتیبانی از شعب جهت رسیدن به اهداف در بخش وصول مطالبات راهبرد کلان ماست.

به منظور بررسی روند کاری پیگیری وصول مطالبات جلسه ای با حضور مدیر ،معاونین مدیریت ، روسای شعب مرکزی بوشهر ، مرکزی برازجان ، مطهری بوشهر ، نواب صفوی ، شهید عاشوری ، بازار برازجان و تعدادی از روسای دوایر برگزار گردید.

   

به نام خدا

زینلی مدیر شعب استان بوشهر: پشتیبانی از شعب جهت رسیدن به اهداف در بخش وصول مطالبات راهبرد کلان ماست.

  به منظور بررسی روند کاری پیگیری وصول مطالبات جلسه ای با حضور مدیر ،معاونین مدیریت ، روسای  شعب مرکزی بوشهر ، مرکزی برازجان ،  مطهری بوشهر ،  نواب صفوی ،  شهید عاشوری ،  بازار برازجان و تعدادی از روسای دوایر برگزار گردید.

          عقیل زینلی مدیر  شعب استان با تشکر از همکاران از عملکرد پیگیری وصول مطالبات اعلام رضایت و قدردانی نمود و اظهار داشت: تنها همدلی همکاران و رابطه صیمی بین آنها و نیروهای شرکتی وصول مطالبات با ایجاد محیطی با نشاط برای رسیدن به موفقیت باید تلاش نمود زیرا که هدف یکی است وآن هم پیگیری و کاهش مطالبات . وی افزود: بررسی مطالبات قرارداد های مشارکت مدنی از الزامات رییس شعبه بوده و بایستی اشراف کامل بر این قسم از قراردادها داشته باشند . ایشان در خصوص بعضی از قراردادها مانند طرح مسکن مهر ضمن پیگیری و رایزنی با راه و شهرسازی و برگزاری  جلسات با پیمانکاران را یکی از راههای تعیین تکلیف این مطالبات دانستند . زیتلی در خصوص سایر قراردادهای مشارکت گفت:  نسبت به واگذاری سهم الشرکه یا تسویه قرارداد اقدام گردد. همچنین تاکید مؤکد بر پیگیری  و بررسی مصوبات قبلی را از موارد مهم دایره وصول دانست و در پایان  حفظ و ارتقای جایگاه مدیریت را در بین مدیریت های کشور را مدیون زحمات کلیه همکاران دانست.
    سپس موسی رحیمی معاون اجرایی مطالبی را  در خصوص طرح تبصره 16 و طرح میثاق  ایراد نمود و به رفع ابهام پرداخت و این طرح ها را یک اهرم انگیزشی قوی برای وصول مطالبات دانست و تاکید کرد شعب از فرصت باقیمانده به نحو شایسته بهره لازم از این طرح ها را ببرند. وی مدارا نمودن با مشتریان و حفظ شان و منزلت مشتری را از جمله موارد بااهمیت دانست.

     در ادامه معاون  مالی و فناوری  نکات امنیتی در خصوص فضای مجازی به همکاران یادآوری نمود و دقت همکاران را در ارسال مطالب و موضوعات مختلف به آنها گوشزد نمود.

   گفتنی است در این جلسه روسای شعب ضمن ارایه دیدگاه های خود، مواردی را جهت بهبود روند کاری ارایه نمودند.

آخرین بروزرسانی 1398/12/25