تازه های اخبار تازه های اخبار

« زینلی مدیر شعب استان بوشهر: برای هر کاری راهکاری وجود دارد »

با هدف رسیدن به موفقیت درامورجاری و تحقق اهداف بانک در بخش تجهیز منابع، طی فرصت باقیمانده تا پایان سال جاری، جلسه ای با حضور مدیرشعب استان، معاون مالی و فناوری مدیریت، کارشناسان و سرگروه های شبکه بازاریابی مدیریت در دفتر مدیر شعب استان برگزارگردید.

 

«به نام خدا»

« زینلی  مدیر شعب استان بوشهر: برای هر کاری راهکاری وجود دارد »

 

     با هدف رسیدن به موفقیت درامورجاری و تحقق اهداف بانک در بخش تجهیز منابع، طی فرصت باقیمانده تا پایان سال جاری، جلسه ای با حضور مدیرشعب استان، معاون مالی و فناوری مدیریت،  کارشناسان و سرگروه های شبکه بازاریابی مدیریت در دفتر مدیر شعب استان برگزارگردید.

     در این جلسه ضمن بررسی مصوبات جلسه قبل، سرگروه ها به گزارش عملکرد شعب زیر مجموعه  خود پرداختند  و با بیان دیدگاه های خود، راهکارهایی را جهت بهبود عملکرد  ارایه نمودند.

     درادامه زینلی  مدیر شعب استان خطاب به سرگروه ها گفت: باید ایده ها را تبدیل به عمل نمود. وی افزود:  در مجموع  دراستان ظرفیت های خوبی موجود است که باید با تغییر و بهبود روش بازاریابی به بهترین نتیجه برسیم. اولویت ما نیروی انسانی است که  در این راستا باید ارتباط و تعامل رییس شعبه با کارمندان و مشتریان بیشتر شود و با انگیزه کاستی ها را جبران نماییم.

     مدیر شعب استان افزود: با توجه به ظرفیت خوب حسابهای خرد درکل استان نباید بازار را از دست داد و باید با شناسایی صحیح جامعه هدف نظیر دفاتر ثبت ازدواج، دفاتر مشاوره و...  و استفاده بهتر از دستگاه های Pos  با تبلیغات خوب و مناسب و با بیان شیوا و گویا سهم بیشتری از ظرفیت ها و فرصت های موجود ببریم.

    زینلی ادامه داد: برای هر کاری راهکاری وجود دارد که باید با بررسی دقیق به آن برسیم و با  تقسیم بندی صحیح کارها بین همکاران، ارتباط بیشتر با آنها، ایجاد هماهنگی لازم با آنها و فرهنگ سازی بازاریابی درون شعبه ای به این مهم برسیم.

 

  

آخرین بروزرسانی 1398/4/19